Articles

New Belgian Banking Act published in Belgian Official Journal

New Belgian Banking Act published in Belgian Official Journal

New Belgian Banking Act published in Belgian Official Journal

07.05.2014 BE law

The Act of 25 April 2014 on the legal status and supervision of credit institutions (the Banking Act) was published in the Belgian Official Journal today.  

The complete text of the Banking Act can be found here.  

Overview

The Banking Act replaces the Act of 22 March 1993 on the legal status and supervision of credit institutions. The Banking Act lays down new rules, inter alia, on the supervision, resolution, and structure of banking activities. Most of its provisions enter into force starting today, but Article 422 postpones the entry into force of some major provisions (with regard to the “single supervisory mechanism” and the resolution of credit institutions, among others).

The Banking Act implements and also, in part, anticipates key EU legislative developments including:

  • Regulation (EU) 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (the “GTM Regulation”);
  • The Capital Requirements Directive IV (Directive 2013/36/EU, the “CRD IV”) and the Capital Requirements Regulation (Regulation (EU) No. 575/2013, the “CRR”); and
  • The Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions adopted by the Council of the European Union on 6 May 2014 (the “BRR Directive”).

The Banking Act thus aims to reinforce the financial solidity of Belgian credit institutions by way of, inter alia, strengthening own funds, imposing stricter liquidity requirements and limits on distributions. It also puts a lot of emphasis on the solid and efficient organisation of credit institutions and hereto introduces a dual governance structure at management level, specialised committees within the board (audit committee, risk committee, remuneration committee and nomination committee), independent control functions, and strict remuneration policies (including limits on the amount of compensation, the form and timing for vesting and payment of variable remuneration, as well as reduction and claw-back mechanics).

The Banking Act also introduces a prohibition in principle of proprietary trading as from 1 January 2015. However, some proprietary trading activities are excluded from the prohibition mentioned in Article 119 of the Banking Act. Permitted proprietary trading activities (including market-making, hedging, treasury management, and long-term investments) are capped, and these type of activities must comply with strict requirements on reporting, internal governance, and risk-management.

The new Banking Act is accompanied by the following complementary legislation, also published in the Belgian Official Journal today (7 May 2014):

  • The Act of 25 April 2014 on various provisions (the “Financial Omnibus Act”). This Financial Omnibus Act amends various other legislation after the introduction of the Banking Act;
  • The amended Organic Law of 22 February 1998 on the National Bank of Belgium (the “Organic Law on the NBB”). This Organic Law on the NBB designates the National Bank of Belgium as Resolution Authority charged with the power to decide on the resolution of a credit institutions and the power to apply the appropriate resolution measures; and
  • The Act establishing the mechanisms of a macroprudential policy and clarifying the specific tasks of the National Bank of Belgium within the framework of its mission to contribute to the stability of the financial system (the “Act on Macroprudential Policy”).

Related news

29.09.2020 NL law
Variabele rente in LMA-documentatie na de benchmarktransitie

Short Reads - Er is de laatste tijd veel te horen en te lezen geweest over de benchmarktransitie (voor een beknopte beschrijving van die transitie verwijs ik graag naar mijn artikel van 7 augustus 2020). Het artikel dat u nu leest gaat over een deelonderwerp van de benchmarktransitie, namelijk over de (verwachte) wijzigingen in de berekening van variabele rente onder de (aangepaste) LMA Recommended Form documentatie voor LIBOR-leningen.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more