Seminar

Claw back seminar

Claw back seminar

Claw back seminar

06.03.2014

The Claw Back Act came into effect on 1 January 2014 and applies particularly to public limited companies organized under the laws of the Netherlands ("NVs").

The Claw Back Act (available in the Dutch language only) came into effect on 1 January 2014 and applies particularly to public limited companies organized under the laws of the Netherlands ("NVs"). The two most important elements of the Claw Back Act are the ‘bonus rule’ and the ‘corporate transaction rule’.

During the claw back seminar on 6 March 2014, we talked about the implications of the introduction of this Act and the questions associated.

For more information, please send an e-mail to: seminar@stibbe.com.

(This seminar was held in Dutch only)

Chairman: Barbara Bier, counsel at Stibbe and professor corporate law and corporate governance at the Nyenrode Business University.


Speakers:

  • Fons Leijten, partner corporate litigation at Stibbe
  • Jeroen Fleming, partner corporate litigation at Stibbe
  • Paul Vestering, partner employment, pensions and incentives at Stibbe
  • Michael Molenaars, partner tax at Stibbe

Team

Related news

27.07.2021 NL law
Tax Controversy: Update July 2021

Short Reads - This Tax Alert addresses certain recent developments concerning procedural tax law in the Netherlands. We will discuss some interesting developments with regard to the (revised) Dutch tax ruling practice as per 1 July 2019 and the Tax Ruling Annual Report 2020. We will also discuss recent developments in case law regarding the abuse of law concept (fraus legis), and the possibilities to issue a fine to a taxpayer. Finally, we will also make some comments with regard to DAC6.

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more