Inside Stibbe

Stibbe opens Hong Kong office as extension to China Practice

Stibbe opens Hong Kong office as extension to China Practice

Stibbe opens Hong Kong office as extension to China Practice

17.09.2012 BE law

Stibbe announces the opening of its Hong Kong office. This extends its global reach through an increased international orientation, with its head offices in Amsterdam, Brussels, and Luxembourg and branch offices in London, New York, and Dubai.

Heleen Kersten, managing partner of Stibbe Amsterdam, says, “Our lawyers of the China Practice have gained a lot of experience in advising Chinese and Asian clients. In the past years, we have noticed an increase in business from that region. This is a logical next step for Stibbe.”

Stibbe's Hong Kong office will be able to assist Chinese clients with their investments in Europe and support its Benelux clients with their activities in China. It will advise on corporate, financial, and tax law. Our local team will offer legal advice on Belgian and Dutch law. Thanks to the close cooperation with the Luxemburg office, Stibbe's Asian clients will be able to rely on the full-service back up from its Benelux head offices. Jan Peeters, managing partner of Stibbe Brussels, says, “Chinese investments in Europe are often structured through Hong Kong, and subsequently through the Benelux. Stibbe can manage those transactions like no other because of its full-service capacity in this European central region.”

Corporate specialist Jan Bogaert and HK-China-experienced Alexander de Nerée tot Babberich will manage and run this office as local partners.

Jan Bogaert has broad experience in international mergers and acquisitions and corporate finance. He has worked in the Stibbe Brussels and New York offices and will lead the Hong Kong office. Alexander de Nerée had his own law firm and has been working in Hong Kong and China for over 7 years as a Dutch lawyer. He explains, “When I came to Hong Kong in 2005, advising foreign clients was still very much focused on the Western-companies-wanting-to-invest-in-China perspective. Now, this has rapidly evolved and developed into advising Chinese companies wanting to invest or having investments outside China.”

The synergy between Jan Bogaert and Alexander de Nerée ensures that Stibbe Hong Kong will start off with a strong team. “Preparations for the office opening have started,” says Jan Bogaert, “and as soon as the last steps are in place, the office will open.”

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een screeningsmechanisme voor investeringen, fusies en overnames die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Read more