Articles

Flexibilization of Dutch B.V. law as per 1 October 2012

Flexibilization of Dutch B.V. law as per 1 October 2012

Flexibilization of Dutch B.V. law as per 1 October 2012

12.06.2012

1.  Introduction of the Flex-BV Act 
 
Today it was announced that the Act for simplification and flexibilization of private company law (de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) and the Implementation Act thereto (de Invoeringswet) (together: the "Flex-BV Act") will enter into force on 1 October 2012. These bills were adopted by the Senate today.

The introduction of the Flex-BV Act will make important changes to Dutch law that is applicable to private companies with limited liability (besloten vennootschappen or B.V.'s).

With the ease and flexibility created by the Flex-BV Act, the Netherlands will re-establish itself as the frontrunner in continental Europe when it comes down to the practicalities of setting up companies. In combination with the attractive Dutch corporate tax system, the broad double taxation and bilateral investment treaty network, this flexibility provides a unique proposition for establishing companies and joint ventures in the Netherlands. 
 
2.  Significant changes 
 
For the most significant changes to Dutch private company law, we refer to our Corporate Alert of November 2010.

Stibbe has further created a webtool (in Dutch only), indicating all major changes to B.V. law and required actions to be taken in relation to the legislative amendments. 
 
3.  Required actions in relation to the Flex-BV Act 
 
On 1 October 2012 the Flex-BV Act will enter into force with immediate effect. This means that from then on the new legislation will immediately apply to all B.V.'s. The new Act will ease a large number of corporate provisions; some will even be deleted entirely. Furthermore, the Flex-BV Act introduces more possibilities to deviate from the provisions of the law in the articles of association.

It is important to screen the articles of association of existing B.V.'s in order to establish what effects the implementation of the Flex-BV Act will have and which changes in the articles of association are desirable or required.

If you intend to incorporate a new B.V., or to amend the articles of association of an existing B.V., to make a distribution to or acquire shares from shareholders, or to effect a legal merger or demerger, and such transaction will be completed after the date the Flex-BV Act will come into effect, this will have consequences for the actions required to effect the transaction.

We will be pleased to advise you on the contents of the articles of association of your B.V. and the possibilities of the new legislation for your B.V.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Consultatie voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - In de periode van 15 juni 2021 tot 12 juli 2021 is het voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen geconsulteerd. Klik hier voor de consultatiereacties. Het voorontwerp implementeert de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht en wijzigt daartoe Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Het doel van de richtlijn is om de vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

Read more