Articles

Corporate Alert

Corporate Alert

Corporate Alert

02.01.2012 NL law

Update Notification Requirements:
Policy rule published and consequences for current positions

1.  AFM published Policy Rule on cash settled instruments 
 
We refer to our corporate alert of last Friday in relation to the entry into force of the amended section 5:45 (10) of the Dutch Financial Supervision Act (the "Wft") on 1 January 2012. The amendment introduced a new notification requirement for large positions in cash settled instruments. The AFM has now published a policy rule in relation to the new notification requirement.

The policy rule indicates how interests in cash settled instruments must be calculated. Cash settled instruments will have to be reported on a delta adjusted basis as of 1 October 2012. The 'delta' of a derivative position shows how the payout of that derivative changes in relation to a change in the price of the underlying share. However, until 30 September 2012 such positions may also be reported on the basis of the nominal value of the shares represented by a cash settled instrument. When notifying interests in cash settled instruments on the basis of nominal values, an explanatory note must be filed setting out the main terms of the instrument. This allows third parties to determine the impact on a delta adjusted basis.

The policy rule also contains a special regime with respect to cash settled interests in indices or baskets of shares. 
 
2.  Consequences for current positions 
 
The new notification requirement for cash settled instruments may also impact the calculation of overall positions held with regard to shares in listed companies and may require a new notification. A new notification obligation can arise as a result of the recalculation of the current positions that must now also include cash settled instruments.

Prior to the amendment, both direct and indirect holdings and voting interests required notification if certain thresholds were reached or crossed. As a result of the amendment now also cash settled instruments must be taken into consideration and added to the overall calculation. By way of a simplified example, this means that if you held a 4% (in)direct stake in listed company X with an additional 2 % through cash settled instruments prior to 1 January 2012, a notification obligation arises as of 1 January 2012 as a result of the entry into force of the new notification requirement. This is caused by the fact that in this example, the total holding (6%) exceeds a 5% reporting threshold.

Note that a transitional regime applies that effectively extends the filing period one time to four weeks from 31 December 2011. This transitional regime does not apply to changes in holdings as a result of transactions occurred after 31 December 2011. 
 
3.  Yearly update 
 
Although unrelated to the introduction of a notification requirement in respect of cash settled instruments, we take this opportunity to also draw your attention to the yearly update obligation pursuant to Section 5:41 Wft. A periodic notification obligation may arise as a result of a change in the composition of the large position that differs from the previous notification made. If this composition differs at 31 December at 12 midnight vis-à-vis the previous notification an update must be filed within four weeks from 31 December.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

07.04.2021 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Articles - Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

Read more

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more