We are Stibbe Mergers and Acquisitions specialists

Through our cross-practice approach, we handle every domestic and international merger and acquisition transaction with pragmatism and efficiency.

Mergers and Acquisitions

We are one of the leading merger and acquisition law firms in private and public transactions in the Benelux, providing a genuine full-service M&A offering.

Our international reach, expertise and comprehensive service enable us to assist global corporations and financial institutions in their role as sellers, purchasers or lenders with the entire spectrum of sophisticated M&A considerations and transactions. As such, we act on headline public takeovers, mergers and acquisitions of listed or private companies, privatisations, joint ventures, buyouts, divestments, auctions and tender offers.

As a single M&A matter often requires expertise drawn from competition, intellectual property, tax, employment and environment, our lawyers interact extensively with colleagues from these areas. This approach ensures every case, whether domestic or cross-border, is handled in the most coordinated and responsive manner. 

A key element of our practice is the support of a strong acquisition finance team with the capacity and expertise to offer clients a full package of transaction, acquisition finance and structured finance services.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

21.03.2017 NL law
Erfpacht als alternatief voor huur in de zorg

Short Reads - De Nederlandse zorgvastgoedsector is in beweging. Afgelopen jaar alleen al is circa 465 miljoen euro in zorgvastgoed geïnvesteerd. Het gaat veelal om transacties waarbij een professionele zorgvastgoedinvesteerders 'stenen' verwerft en vervolgens voor langere periode wenst te verhuren aan een zorgexploitant die het op haar beurt aan de daadwerkelijke bewoners in gebruik zal geven. Deze bewoners zijn dan veelal ouderen die zorg behoeven.

Read more

27.01.2015 NL law
Mark up wetteksten Boek 2 BW

Articles - Sinds enkele jaren stelt Stibbe een uitgave beschikbaar waarin een mark up is opgenomen van Boek 2 BW, zoals dat zou luiden na (ongewijzigde) implementatie van recent in werking getreden wetten en lopende wetsvoorstellen. Elk half jaar maakt Stibbe een update van deze mark up.

Read more

13.02.2017 NL law
Nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht

Short Reads - Op 9 december 2016 zond de Minister van Veiligheid en Justitie de Nota 'Voortgang modernisering ondernemingsrecht' aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren heeft het Nederlandse ondernemingsrecht ingrijpende wijzigingen ondergaan, onder meer door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Wet bestuur en toezicht.

Read more

15.12.2016 NL law
Adel verplicht: over de opgave ter eerste inschrijving en aansprakelijkheid die aan de notaristafel ontstaat

Articles - Bij veel overnames wordt gebruik gemaakt van nieuw opgerichte rechtspersonen. Zowel bij herstructureringen die voorafgaand aan de transactie plaatsvinden, als bij de transactie zelf. Nieuw opgerichte rechtspersonen worden niet zelden als verkrijgende entiteit in transacties opgevoerd. Op de agenda van menige transactie staat de oprichting van de verkrijgende entiteit vermeld, onmiddellijk gevolgd door het tekenen van de koopovereenkomst waarbij de betreffende aandelen of activa worden gekocht.

Read more

09.01.2015 NL law
Wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen

Articles - Op 1 september 2014 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (artikel 2:333k BW). De wijziging vloeit voort uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Read more

02.02.2017 NL law
Verpanding van BV-aandelen, toekomstige aandelen en rangwisseling

Articles - In de financieringspraktijk is verpanding van aandelen aan de orde van de dag. Een aantal vraagstukken komt daarbij telkens terug. Met name de vragen of verpanding van toekomstige aandelen mogelijk is en of rangwisseling van pandrechten mogelijk is, doen zich regelmatig voor. De praktijk heeft hiervoor een aantal oplossingen ontwikkeld die weliswaar werkbaar, maar niet optimaal en ook niet geheel bevredigend zijn. Reden om de verpanding van aandelen, in het bijzonder de verpanding van toekomstige aandelen en rangwisseling, nog eens vanuit een praktijkperspectief te bezien.

Read more

20.07.2015 NL law
Corporate Alert: Amsterdam Court of Appeal (Enterprise Chamber): tender offer settlement date is the reference date when determining the buy-out price

Articles - In a landmark decision relating to the buy-out of minority shareholders in Unit 4, the Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal has changed its position on the reference date for price determination in buy-out proceedings following a tender offer. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy