Technology, Media and Telecommunications

We are Stibbe Technology, Media and Telecommunications specialists

In a sector that is constantly changing, we provide stability through our comprehensive service and pragmatic solutions.

Technology, Media and Telecommunications

We are involved in some of the highest-stake telecoms, media and technology cases at a national and international level.

Our experienced TMT practice group is organised through our three Benelux offices, with specialist lawyers providing coordinated and integrated legal advice on cross-border files. Our work includes IT and electronic communication, regulatory and commercial contracting, negotiations and assistance in disputes.

Our multi-disciplinary approach ensures we act on many matters such as ICT disentanglements, regulatory issues, competition and procurement law, privacy and data protection and transactional work. For disputes, we not only work with the ordinary courts, but also with the administrative tribunals and alternative dispute resolution channels.

The team also assists major players in the spectrum of domestic and international media issues – handling a breadth of transactions from broadcasting rights to tax shelters. Due to their experience, media pressure is never a concern.

Furthermore, we advise on complex technology cases in various sectors such as  data protection, e-commerce, software compliance issues, and ICT sourcing and contracting.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

According to some clients, Stibbe is ‘part of the "Champions League" of law firms in Belgium’, not least in IT-related work.

Legal 500 2016, IT and telecoms chapter

Exceptional IT team acting on high-profile transactions and outsourcing projects.

Chambers Europe 2018, Data protection chapter

Other specialists

Related news

12.05.2020 NL law
Kroniek van het mededingingsrecht

Articles - Wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de samenleving, de economie en – laat staan – het mededingingsbeleid laat zich op het moment van de totstandkoming van deze kroniek niet voorspellen. Wel stond al vast dat het mededingingsrecht zal worden herijkt op basis van de fundamentele uitdagingen die voortvloeien uit zich ontwikkelende ideeën over het belang van industriepolitiek, klimaatverandering en de positie van tech-ondernemingen en de platforms die zij exploiteren.

Read more

10.03.2020 NL law
De AVG staat niet in de weg aan de verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder tijdens een bedrijfsbezoek

Short Reads - Bedrijven die met toezicht worden geconfronteerd, zijn gehouden op verzoek van een toezichthouder in beginsel alle informatie te verstrekken. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de praktijk de vraag opgekomen of een toezichthouder bevoegd is om persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de gevraagde informatie te verwerken.

Read more