CCirculair ondernemen en de juridische mogelijkheden en beperkingen

Podcast
NL Law
EU Law

In deze Stibbe Legal Insights gaan Bram Schmidt, Ida Mae de Waal en Christian van Maaren in op het juridisch kader bij circulariteit. Zij bespreken de transitie naar een circulaire economie en hoe bedrijven, ondanks de beperkingen van huidige wet- en regelgeving, meer circulair kunnen opereren. Ook bespreken zij hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van hergebruik, recyclen en circulair productontwerp.

Remote audio URL

De transitie naar een circulaire economie is een belangrijk speerpunt om de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen te halen. Maar hoewel de verwachtingen hoog zijn en bedrijven welwillend zijn om meer circulair te ondernemen, sluit het (Europese) recht toch vooral aan bij een lineaire economie. Zo bemoeilijkt het huidige afvalrecht hergebruik en recycling van grondstoffen en bevordert het niet voldoende de toepassing van duurzamere nieuwe afvalverwerkingstechnieken. Daarnaast is het recht te vrijblijvend en zou er een meer stimulerende werking van uit moeten gaan.

In deze podcast bespreken Bram, Ida Mae en Christian de praktische beperkingen van het huidige recht, de stimulerende werking die uit gaat van aangekondigde Europese wet- en regelgeving en de mogelijkheden die ondernemers hebben om hun bedrijfsvoering meer circulair te maken. Onder andere de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aangekondigde nieuwe Ecodesign-verordening en het productpaspoort komen aan bod.

Bram Schmidt is advocaat bestuursrecht en gespecialiseerd in circulariteit. Ida Mae de Waal is verbonden aan de Universiteit Utrecht en doet promotieonderzoek naar de transitie richting een circulaire economie en Europese wetgeving, en Christian van Maaren is ondernemer en oprichter van Excess Materials Exchange.

Stibbe Legal Insights

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify of Apple Podcasts.