Q&A: ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen’

Article
NL Law

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (“Wnbf”) treedt op 1 januari 2023 in werking. De Wnbf brengt enkele wijzigingen aan in de Wet op het financiële toezicht (“Wft”). 

De Wnbf brengt voor financiële ondernemingen onder andere een aanscherping van de cao-exceptie met zich mee en introduceert ook een jaarlijkse mededelingsplicht over het gebruik hiervan. De cao-exceptie houdt kort gezegd in dat onder voorwaarden van het bonusplafond van de Wft kan worden afgeweken voor personeel waarvan de beloning niet of niet uitsluitend uit een cao voortvloeit.

Deze aanscherping leidt tot verschillende vragen.

  1. Wat is de reden geweest voor deze aanscherping?
  2. Welke functies vallen nog binnen de toepassing van de cao-exceptie?
  3. Wat is de reikwijdte van de bijkomende mededelingsplicht en wat is het gevolg als een financiële onderneming in strijd met deze verplichting handelt?

De antwoorden op deze en andere vragen zijn gebundeld in deze publicatie.

Klik op onderstaande afbeelding om deze publicatie te openen.

Image
Stibbe Q&A Wnbf