Podcast: Het Didam-arrest en de gevolgen voor verkoop van onroerende zaken door overheden

Article
NL Law
EU Law

In het Didam-arrest oordeelde de Hoge Raad dat de contractsvrijheid van de overheid beperkt wordt door het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft directe gevolgen voor de wijze waarop overheden omgaan met de verkoop van onroerende zaken, zoals grond. Ali al Khatib en Erik Verweij bespreken in deze podcast de totstandkoming van deze uitspraak en de praktische gevolgen voor overheden en private partijen.

De baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad leidt er toe dat, anders dan voorheen, overheidslichamen gronden op een transparante wijze moeten verkopen. Daarmee worden alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om mee te bieden.

Ali, specialist economisch bestuursrecht, en Erik, specialist in projectontwikkeling en vastgoed, bespreken wat dat praktisch voor overheidslichamen betekent. Wat wordt er nu anders van hen verwacht? Zijn er uitzonderingen mogelijk? En welke impact heeft deze uitspraak op in het verleden gesloten contracten en lopen trajecten?
Daarnaast biedt deze trendbreuk kansen voor private marktpartijen. Voor hen bespreken Ali en Erik praktische handvatten hoe met deze nieuwe situatie om te gaan.

Stibbe stond in deze zaak de Albert Heijn-supermarkt bij die opkwam tegen de onderhandse verkoop van een supermarktlocatie.

Stibbe Legal Insights

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify (klik) en Apple Podcasts (klik).