Tzivya Wegener-Belinfante

Tzivya Wegener-Belinfante

Tzivya Wegener
Tzivya Wegener-Belinfante Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 09 47
  • E. Tzivya.Wegener-Belinfante@Stibbe.com Tzivya.Wegener-Belinfante Stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

11.03.2019 NL law
Consultatiereactie Uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

Short Reads - Astrid Helstone en Tzivya Wegener-Belinfante hebben namens Stibbe een consultatiereactie geschreven voor de openbare consultatie Uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders. Deze consultatie bevat een uitbreiding van het toepassingsbereik van het verbod een klokkenluider te benadelen als gevolg van het melden van een vermoeden van een misstand. Om dit te bereiken wordt voorgesteld om aan het bestaande benadelingsverbod, dat is neergelegd in artikel 7:658c BW, een artikellid toe te voegen.

Read more

01.06.2016 NL law
Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en selectie op basis van kwaliteit: de stoelendans na de inwerkingtreding van de Wwz

Articles - De stoelendansmethode is een manier voor de werkgever om bij reorganisatie de selectie van werknemers in eigen hand te houden. Hierbij komen bestaande functies te vervallen waardoor alle betrokken werknemers boventallig worden en laat de werkgever deze werknemers vervolgens op een kleiner aantal nieuw gecreëerde functies solliciteren. Deze reorganisatiemethode staat op gespannen voet met het uitgangspunt bij bedrijfseconomische ontslagen dat met toepassing van het afspiegelingsbeginsel moet worden geselecteerd.

Read more

Other specialists

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring