I am Paul Quist Corporate and M&A specialist

Paul Quist

Paul has always put the needs of his clients at the forefront of his work, meeting the challenges their entrepreneurial ambition creates.

Paul is a civil law notary and specialises in corporate law, particularly in relation to mergers and acquisitions, investment funds and capital markets. The complex matters he deals with include corporate acquisitions and disposals, mergers and split-offs, fund formation, security rights (pledge and mortgage), share issues and transfers, partnerships and company incorporation.

He is a member of the Royal Society of Notaries, the Notarieele Vereeniging and the Company Law Committee of the Royal Society of Notaries.

  • Languages: Dutch, English

Experience

Related news

15.12.2016 NL law
De stichting administratiekantoor in transacties

Articles - De stichtingsvorm wordt vaak gebruikt voor certificering. In transacties waarbij aandelen worden verkocht en geleverd is in veel gevallen ook een stichting administratiekantoor betrokken. De stichtingsvorm en de rol van het administratiekantoor brengen een aantal bijzonderheden met zich mee. Reden om in dit artikel stil te staan bij enige bijzonderheden die de tussenkomst van een stichting administratiekantoor in transacties met zich mee brengt.  

Read more

15.12.2016 NL law
Adel verplicht: over de opgave ter eerste inschrijving en aansprakelijkheid die aan de notaristafel ontstaat

Articles - Bij veel overnames wordt gebruik gemaakt van nieuw opgerichte rechtspersonen. Zowel bij herstructureringen die voorafgaand aan de transactie plaatsvinden, als bij de transactie zelf. Nieuw opgerichte rechtspersonen worden niet zelden als verkrijgende entiteit in transacties opgevoerd. Op de agenda van menige transactie staat de oprichting van de verkrijgende entiteit vermeld, onmiddellijk gevolgd door het tekenen van de koopovereenkomst waarbij de betreffende aandelen of activa worden gekocht.

Read more

02.02.2017 NL law
Verpanding van BV-aandelen, toekomstige aandelen en rangwisseling

Articles - In de financieringspraktijk is verpanding van aandelen aan de orde van de dag. Een aantal vraagstukken komt daarbij telkens terug. Met name de vragen of verpanding van toekomstige aandelen mogelijk is en of rangwisseling van pandrechten mogelijk is, doen zich regelmatig voor. De praktijk heeft hiervoor een aantal oplossingen ontwikkeld die weliswaar werkbaar, maar niet optimaal en ook niet geheel bevredigend zijn. Reden om de verpanding van aandelen, in het bijzonder de verpanding van toekomstige aandelen en rangwisseling, nog eens vanuit een praktijkperspectief te bezien.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy