Niluvar Rahimi

Niluvar Rahimi

Niluvar Rahimi
Niluvar Rahimi
  • Junior Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 07 56
  • E. niluvar.rahimi@stibbe.com niluvar.rahimi stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

27.11.2020 NL law
E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Articles - Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

Read more

Other specialists