Mieke Lavreysen

Mieke Lavreysen

Mieke Lavreysen
Mieke Lavreysen
  • Junior Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 01 62
  • E. mieke.lavreysen@stibbe.com mieke.lavreysen stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

28.12.2021 NL law
Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Articles - Met regelmaat verschijnt nieuwe rechtspraak over de informatiebeschikking van art. 52a AWR. Deze regeling roept na de inwerkingtreding in 2011 nog steeds vragen op, waardoor vele kwesties voor de Hoge Raad zijn gekomen. Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen houden in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht de ontwikkelingen rondom deze regeling tegen het licht.

Read more

Other specialists