Marleen Jonckers

Marleen Jonckers

Marleen Jonckers
  • Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 04 62
  • E. marleen.jonckers@stibbe.com marleen.jonckers stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

09.08.2019 NL law
Verifieerbare vorderingen, de stand van zaken na Credit Suisse/Jongepier q.q.

Articles - De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen over de invloed van het faillissement op wederkerige overeenkomsten, het fixatiebeginsel en de kwalificatie van vorderingen als boedelvordering, verifieerbare vordering of nietverifieerbare vordering. In het arrest van 23 maart 2018 (hierna: Credit Suisse/Jongepier q.q.) verduidelijkt de Hoge Raad ter beantwoording van enkele prejudiciële vragen wanneer vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van het faillissement reeds bestaande rechtsverhouding voor verificatie in aanmerking komen.

Read more

11.03.2019 NL law
European Court of Justice resolves – Peeters/Gatzen claim falls within the scope of Regulation (EU) 1215/2012 (Brussels I recast) instead of Regulation (EU) 2015/848 (Insolvency Regulation)

Short Reads - On 6 February 2019, the European Court of Justice (“CJEU“) ruled that the Peeters/Gatzen claim falls within the scope of Regulation Brussels I (recast) (Regulation (EU) 1215/2012) (“Brussels I“) and therefore the Regulation on Insolvency Proceedings (Regulation (EU) 2015/848) (“Insolvency Regulation“) does not apply (ECLI:EU:C:2019:96). This ruling provides an answer to the preliminary questions asked by the Dutch Supreme Court on 8 September 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2269).

Read more

08.02.2018 NL law
Closing-down sale: turnover tax incurred as a consequence of goods being sold to consumers by way of summary execution does not qualify as estate debt (boedelschuld)

Short Reads - The Amsterdam District Court requested a preliminary ruling with regard to turnover tax incurred as a consequence of a sale taking place by way of summary execution (Amsterdam District Court 5 July 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4726, answered by the Supreme Court on 15 December 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149)

Read more

Other specialists