Johan Zwemmer

Johan Zwemmer

With expertise in all aspects of employment law, Johan delivers practical and pragmatic advice for a range of high profile clients. 

He primarily advises on flexible labour and on the interface between employment law and corporate law (transfer of undertaking, employee participation and collective labour law).

Johan is a member of the European, Dutch and Amsterdam Employment Lawyers Associations. He publishes in professional journals, is annotator of www.ar-updates.nl, and JAR, a publication on jurisprudence on employment law. He is also co-author of several handbooks relating to labour law.

Johan is a lecturer and researcher at the Department of Employment Law at the University of Amsterdam. In addition, he lectures for the Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, a business legal education for in-house lawyers; and the Leergang Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap, a post-graduate educational programme in employment, entrepreneurship and co-determination.

In 2012, he obtained a PhD for his thesis ‘Pluraliteit van werkgeverschap’. This was on the legal role of the employer in situations in which different parties are simultaneously or successively involved on the employer’s side in the execution of the employment contract.

  • Languages: Dutch, English, German
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2001

Experience

Related news

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

23.05.2018 NL law
Opvolgend werkgeverschap in de Ontslagregeling en de banden met het BW

Articles - ​Opvolgend werkgeverschap komt op verschillende plekken in de wet voor: in artikel 15 lid 2 Ontslagregeling, artikel 7:668a lid 2 BW, artikel 7:667 lid 5 BW en ook in artikel 7:673 lid 4 sub b BW. Sommige van deze bepalingen zijn op 1 juli 2015 met de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het BW terechtgekomen, maar kregen zogeheten 'onmiddellijke werking'. Een werknemer die op 2 juli 2015 na een 30-jarig dienstverband werd ontslagen, had ook (in beginsel) recht op een transitievergoeding over die 30 jaar.

Read more

08.06.2018 NL law
Masterclass Employment Law

Masterclass - On 14 June 2018, Stibbe will host a masterclass about the proposed Balanced Labour Market Act (Concept wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans - Wab). The Wab will entail significant changes for the relationship between permanent and flexible employment contracts.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring