David Meijeren

I am David Meijeren Real Estate and Construction specialist

David Meijeren

With experience in our New York, Dubai and Amsterdam offices, David brings global legal knowledge to his specialist area of real estate law and real estate related corporate law. 

As a civil law notary, David represents a diverse range of clients from banks, pension funds and private equity funds to international oil companies, municipalities and project developers. He advises them on the acquisition of (and investment in) commercial real estate projects, the setting up of real estate funds and the financing and securitisation of such projects and funds.

Furthermore, he assists clients on the division of property in apartment rights and the creation of limited real rights such as superficies, ground lease or easements.

David has a master’s in Dutch notarial law from the VU University Amsterdam. 

Legal 500 2016: 'Pragmatic’, ‘deal-oriented’ counsel David Meijeren is praised for his ‘know-how’.

  • Languages: Dutch, English, German

Experience

Related news

22.08.2017 NL law
Het (on)recht na een onterecht uitgeoefend recht van parate executie

Short Reads - Het recht van parate executie is het recht van een hypotheekhouder (of pandhouder) om zich zonder executoriale titel op het met het hypotheekrecht bezwaarde goed te verhalen. Van het recht van parate executie kan een hypotheekhouder slechts gebruik maken indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het hypotheekrecht tot waarborg strekt.

Read more

07.03.2017 NL law
Hoge Raad overstag: notariële akte van levering is geen btw factuur

Short Reads - Wanneer een onroerende zaak (of beperkt recht) geleverd wordt kan deze levering onderworpen zijn aan heffing van overdrachtsbelasting, omzetbelasting of een combinatie van beide. Indien de levering is onderworpen aan omzetbelasting dan dient de verkopende ondernemer – die niet uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht – een btw-factuur uit te reiken.

Read more

11.04.2017 NL law
Wakker worden! De Wet verbetering functioneren van verenigingen van eigenaars

Short Reads - Het is (bijna) zover: de "Wet verbetering functioneren van verenigingen van eigenaars" (de "Wet Verbetering VvE") is op 27 februari jl. in de Tweede Kamer aangenomen en ligt momenteel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De wetgever is voornemens met de Wet Verbetering VvE de slapende Vereniging van Eigenaars ("VvE") wakker te schudden. Wat gaat er veranderen?

Read more

08.07.2015 NL law
What’s in a mantelbuis

Articles - Een mantelbuis is wél een net in de zin van art. 5:20 lid 2 BW. Aanleg van een telecomnetwerk of een elektriciteitsnetwerk brengt hierin geen verandering. Art. 5.17 Tw is overbodig. Lees hierover meer in dit artikel, geschreven door Sabine Baegen, Steven Bartels en David Meijeren.

Read more

21.03.2017 NL law
Erfpacht als alternatief voor huur in de zorg

Short Reads - De Nederlandse zorgvastgoedsector is in beweging. Afgelopen jaar alleen al is circa 465 miljoen euro in zorgvastgoed geïnvesteerd. Het gaat veelal om transacties waarbij een professionele zorgvastgoedinvesteerders 'stenen' verwerft en vervolgens voor langere periode wenst te verhuren aan een zorgexploitant die het op haar beurt aan de daadwerkelijke bewoners in gebruik zal geven. Deze bewoners zijn dan veelal ouderen die zorg behoeven.

Read more

01.12.2014 NL law
De parlementaire enquête woningcorporaties

Articles - In maart 2012 stemde de Tweede Kamer in met het doen van een onderzoek naar de corporatiesector. De daartoe ingestelde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (de ‘Commissie’) heeft dit onderzoek inmiddels afgerond en haar rapport op 30 oktober 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. David Meijeren beschrijft in dit artikel op hoofdlijnen de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en staat stil bij enkele van de aanbevelingen die de commissie in haar rapport ‘Ver van Huis’ (het ‘Rapport’) doet.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring