David D'Hooghe

I am David D'Hooghe
Public Law specialist
Procurement Law specialist
Public Law specialist
Procurement Law specialist

David D'Hooghe

David assists his clients on PPP-projects, public procurement, public contracts and procurement litigation matters.

He specialises in constitutional and administrative law, particularly in the fields of public procurement, public private partnerships (PPPs), government goods, health, public office, social housing, rest homes and education. He also has unique experience in assisting on the procurement of major infrastructure or public real estate projects. Furthermore, he has broad expertise in drafting laws.

In addition, he handles numerous proceedings before the Belgian Constitutional Court, the Council of State, and the courts.

David holds an LL.M. degree of the Northwestern University (Chicago, USA) as well as a doctor’s degree from the Catholic University of Leuven (KUL) with a thesis on public procurement and public contracts. He is a part-time professor at the Catholic University of Leuven (KUL) where he lectures a number of courses in the field of public law and litigation.

  • Languages: Dutch, French, English
  • Admitted to the Brussels Bar: 1986
  • Partner since: 1996

Experience

Related news

18.03.2020 EU law
Stibbe: COVID-19

Short Reads - In view of the developments concerning the coronavirus, we hereby inform you of our business operations and the measures we take to ensure the continuity of our services to you.

Read more

03.12.2019 BE law
Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten

Articles - Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing van de meeste bepalingen van deze richtlijn. Bij de huidige richtlijn – Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU – wordt deze uitsluiting opgeheven. Toch geldt er nog een specifieke regeling voor bepaalde categorieën van diensten. Voor deze categorieën is er daarom een drempel die aanzienlijk hoger is. Onder deze drempel is er een gunstregime van toepassing.

Read more

04.11.2019 BE law
Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2020

Articles - Op 31 oktober 2019 zijn in het Europees Publicatieblad (PB L 279, 31 oktober 2019) de verordeningen verschenen waarbij de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en concessies worden aangepast. Deze aanpassingen leiden voor het eerst sinds 2010 tot een daling van de drempelbedragen en dit zowel voor werken als voor leveringen en diensten, ongeacht de sector. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2021.

Read more

Other specialists

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring