Articles

Digital Law Up(to)date: The confidentiality of letters would become the confidentiality of private communications

The confidentiality of letters would become the confidentiality of pri

Digital Law Up(to)date: The confidentiality of letters would become the confidentiality of private communications

01.06.2022 BE law

The Belgian Parliament published a proposal to amend article 29 of the Belgian Constitution (see here). The provision now states that the “confidentiality of letters is inviolable”. If the proposal is adopted, article 29 should read as follows: “The confidentiality of private communications is inviolable, except in the cases and conditions established by law”.

Firstly, the new article 29 removes any doubts as to its absolute character. Like most other fundamental rights, restrictions to this inviolability may be allowed.

Secondly, the change in words used in not merely cosmetic. The objective is to clearly extend the scope of article 29 to all forms of communication, including those developed by new technologies. What may seem strange is the expression "private communication", which is not found in the European Convention on Human Rights (article 8 speaks of correspondence) or in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (article 7 speaks of communications). One explanation could be the desire to link this confidentiality of communications (article 29) to the right to privacy (article 22). Whereas in Belgian constitutional law these two elements are enshrined in different provisions, in the European texts they are enshrined in an all-encompassing provision protecting different components of the right to privacy.


By Edouard Cruysmans and Erik Valgaeren 

Team

Related news

26.04.2022 EU law
Digital Law Up(to)date: Further clarification by the CJEU on the retention of traffic and location electronic communications data for the purpose of combating serious crime

Articles - On 5 April 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union first confirmed that EU law precludes national legislative measures which provide, as a preventative measure, for the general and indiscriminate retention of traffic and location data relating to electronic communications, for the purpose of combating serious crime.

Read more

11.05.2022 NL law
Minister voor VRO wil lokaal maakwerk voor energie- en milieuprestatie beperken industriële woningbouw te versnellen

Short Reads - Bij kamerbrief van 12 april 2022 kondigde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de maatwerkmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw uit het Besluit bouwwerken leefomgeving worden gehaald. Uniforme bouwvoorschriften dragen bij aan standaardisatie, waardoor industriële woningbouw beter mogelijk is. Tegelijkertijd zullen de eisen voor energiebesparende maatregelen voor nieuwbouw op korte termijn landelijk verder worden aangescherpt.

Read more

21.04.2022 EU law
Uitsluiting van Rusland van overheidsopdrachten en concessies

Articles - Op 8 april 2022 heeft de Raad van de EU een vijfde pakket van economische en individuele sancties tegen Rusland ingesteld met onder meer de bedoeling om de druk op de Russische regering op te voeren. Als onderdeel van het vijfde pakket is in de hele EU een verbod ingevoerd voor Russische ondernemingen om deel te nemen aan overheidsopdrachten en concessies die in de EU-lidstaten worden gegund.

Read more

29.04.2022 NL law
Zienswijzen ingediend? Reactie vragen aan aanvrager!

Short Reads - In het bestuursrecht komt het nu eenmaal voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd. Heeft de aanvrager dan recht om op die zienswijze te reageren? Ja, in elk geval als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld.

Read more