Short Reads

Podcast: Het Didam-arrest en de gevolgen voor verkoop van onroerende zaken door overheden

Podcast: Het Didam-arrest en de gevolgen voor verkoop van onroerende

Podcast: Het Didam-arrest en de gevolgen voor verkoop van onroerende zaken door overheden

03.02.2022 NL law

In het Didam-arrest oordeelde de Hoge Raad dat de contractsvrijheid van de overheid beperkt wordt door het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft directe gevolgen voor de wijze waarop overheden omgaan met de verkoop van onroerende zaken, zoals grond. Ali al Khatib en Erik Verweij bespreken in deze podcast de totstandkoming van deze uitspraak en de praktische gevolgen voor overheden en private partijen.

De baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad leidt er toe dat, anders dan voorheen, overheidslichamen gronden op een transparante wijze moeten verkopen. Daarmee worden alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om mee te bieden.

Ali, specialist economisch bestuursrecht, en Erik, specialist in projectontwikkeling en vastgoed, bespreken wat dat praktisch voor overheidslichamen betekent. Wat wordt er nu anders van hen verwacht? Zijn er uitzonderingen mogelijk? En welke impact heeft deze uitspraak op in het verleden gesloten contracten en lopen trajecten?
Daarnaast biedt deze trendbreuk kansen voor private marktpartijen. Voor hen bespreken Ali en Erik praktische handvatten hoe met deze nieuwe situatie om te gaan.

Stibbe stond in deze zaak de Albert Heijn-supermarkt bij die opkwam tegen de onderhandse verkoop van een supermarktlocatie.

Stibbe Legal Insights

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify (klik) en Apple Podcasts (klik).

Team

Related news

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

23.06.2022 NL law
De balans van het nieuwe normaal

Articles - In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat Manon Cremers stil bij de veranderingen in jaarvergaderingen sinds Covid-19 en hoe de toekomst er van deze vergaderingen uitziet.

Read more

09.06.2022 NL law
Termijnoverschrijding verschoonbaar? Iets meer souplesse bij buiten de termijn ingediende bezwaar- en beroepschriften.

Short Reads - In een Stibbeblog uit 2020 brak ik de staf over de ‘tweewekenregel’ die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert bij verschoonbare termijnoverschrijdingen. Blijkens een uitspraak van 20 april 2022 (Renkumse villa) lijkt de Afdeling deze regel inderdaad (iets) minder streng te gaan toepassen. Maar de principiële vraag: waarom een vaste termijn van twee weken, en niet een beoordeling op basis van de concrete omstandigheden van het geval, blijft (nog) onbeantwoord.

Read more