Articles

Q&A: ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen’

Q&A: ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen’

Q&A: ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen’

31.08.2022 NL law

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (“Wnbf”) treedt op 1 januari 2023 in werking. De Wnbf brengt enkele wijzigingen aan in de Wet op het financiële toezicht (“Wft”). 

De Wnbf brengt voor financiële ondernemingen onder andere een aanscherping van de cao-exceptie met zich mee en introduceert ook een jaarlijkse mededelingsplicht over het gebruik hiervan. De cao-exceptie houdt kort gezegd in dat onder voorwaarden van het bonusplafond van de Wft kan worden afgeweken voor personeel waarvan de beloning niet of niet uitsluitend uit een cao voortvloeit.

Deze aanscherping leidt tot verschillende vragen.

  1. Wat is de reden geweest voor deze aanscherping?
  2. Welke functies vallen nog binnen de toepassing van de cao-exceptie?
  3. Wat is de reikwijdte van de bijkomende mededelingsplicht en wat is het gevolg als een financiële onderneming in strijd met deze verplichting handelt?

De antwoorden op deze en andere vragen zijn gebundeld in deze publicatie.

Klik op onderstaande afbeelding om deze publicatie te openen.

Q&A Wnbf

Team

Related news

21.09.2022 NL law
Overlappende verplichtstellingen: is ingrijpen van de wetgever nodig?

Articles - Is het bereiden, samenstellen en leveren van maaltijden aan particulieren en zorginstellingen een vorm van gemaksvoeding of een vorm van contractcatering? Moet een franchisenemer van Bakker Bart gezien worden als een bakkersbedrijf of als een horecaonderneming? Dit zijn twee voorbeelden van situaties waarin tot aan het hof is geprocedeerd over de (dreigende) overlap van werkingssferen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf(‘en)).

Read more

26.07.2022 NL law
Verplichte cao en pensioen: niet perse voor alle werkgevers in de groep

Short Reads - Als één groepsvennootschap verplicht onder een cao of bedrijfstakpensioenregeling valt, geldt dit dan ook voor andere vennootschappen/werkgevers in de groep? Hoe werkt dit indien de ondernemingsactiviteiten (bijv. verkoop, logistiek, vervoer) verdeeld zijn over verschillende BV’s, maar elkaar wel aanvullen? Recente rechtspraak over reisbemiddelaar Prijsvrij.nl en (eerder) online supermarkt Picnic biedt meer duidelijkheid.

Read more