Seminar

Stibbe Real Estate Actualiteiten Seminar donderdag 19 mei 2022 van 16.00 tot 18.00 uur

Stibbe Real Estate Actualiteiten Seminar

Stibbe Real Estate Actualiteiten Seminar donderdag 19 mei 2022 van 16.00 tot 18.00 uur

26.04.2022 NL law

In dit seminar praten de advocaten van Stibbe’s Real Estate Transaction Group u bij over de meest recente ontwikkelingen binnen het vastgoedrecht (waaronder huurrecht, fiscaliteit en het omgevingsrecht) voorzover relevant voor vastgoedtransacties.

Het Stibbe Real Estate Actualiteiten seminar richt zich op een breed publiek dat bestaat uit professionals uit de Real Estate sector met een commerciële, financiële of juridische focus die regelmatig betrokken zijn bij vastgoedtransacties en –ontwikkelingen.

Tijdens het seminar komen (onder meer) de volgende onderwerpen aan bod:

 • Actualiteiten in het huurrecht, waaronder de laatste stand van zaken over corona en huurkortingen
  Boris Cammelbeeck, partner vastgoedrecht
 • Ontwikkelingen op het gebied van overdrachtsbelasting en BTW, waaronder een nadere invulling van de begrippen ‘bouwterrein’ en ‘in wezen nieuwbouw’
  Johan Vrolijk, counsel fiscaal recht
 • Actualiteiten binnen het omgevingsrecht, waaronder overgangsrecht van de Omgevingswet en sturing op dataceners, distributiecentra en de woningbouw
  Jan van Oosten, partner omgevingsrecht
 • Gronduitgifte door overheden en het beperken van risico's bij lopende onderhanderlingen mede in het licht van het Didam-arrest 
  Erik Verweij, counsel bouw & aanbestedingsrecht 

 

Wij nodigen u graag uit om bij dit seminar op ons kantoor aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

18.05.2022 NL law
Self-storage business qualifies as real estate entity for Dutch real estate transfer tax purposes

Short Reads - On May 12, 2022 the Amsterdam Court of Appeal published its decision, dated April 12, 2022, that - following the referral by the Dutch Supreme Court last year for factual investigation - the services of a self-storage business, from the point of view of its customers, consisted mainly (i.e. for at least 70%) of the exploitation (by way of lease) of immovable property and the other services provided to its customers are subordinate to that lease. 

Read more

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

09.06.2022 LU law
Luxembourg tax authorities issue circular providing guidance on the special real estate allowance

Articles - On 30 May 2022, the Administration des Contributions Directes published a circular concerning the special real estate allowance [1] (the “Circular”). The Circular provides for some guidance on the computation of a special real estate rebate introduced by the Law of the 19 December 2020 [2] and applicable as from 1 January 2021 [3] (the “Allowance”).

Read more

03.05.2022 NL law
Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren

Short Reads - Bestuursrechtelijke regelgeving en harde normen ter voorkoming van trillinghinder zijn zeer beperkt. De rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde onlangs dat het ontbreken van een concrete wettelijke norm de verantwoordelijke – in dit geval ProRail – echter niet ontslaat van de zorgplicht om de trillinghinder zoveel mogelijk te beperken dan wel degene die hinder ten gevolge van de trilling ondervindt daarvoor te compenseren. Op de verantwoordelijke rust een risicoaansprakelijkheid.

Read more