Short Reads

De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?

De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van d

De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?

01.04.2022 NL law

Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen schreven voor het Tijdschrift voor formeel belastingrecht een bijdrage over ‘De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?’.

Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen schreven voor het Tijdschrift voor formeel belastingrecht een bijdrage over ‘De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?’. In deze bijdrage houden zij nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad over de regeling van de informatiebeschikking van art. 52a AWR in het kader van de administratieplicht van art. 52 AWR kritisch tegen het licht. In de afgelopen periode zijn 7 relevante nieuwe arresten verschenen.

De conclusie is dat de Hoge Raad op sommige punten met nieuwe rechtsregels bijdraagt aan de door de wetgever beoogde verbetering van de rechtsbescherming (zoals bij toepassing van het evenredigheidsbeginsel), maar op andere punten niet (met name procedurele aspecten). De wetgever heeft aanpassing van de systematiek van de informatiebeschikking op de agenda gezet voor 2023. De wetgever zou volgens de auteurs bij het oplossen van knelpunten de beoogde verbetering van de rechtsbescherming als maatstaf moeten nemen.

Eerder schreven Mieke en Tirza over de informatiebeschikking in het kader van de inlichtingenplicht van art. 47 AWR in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021/39. Zie daarover het eerdere bericht hier.

Klik hier voor de volledig publicatie

Auteurs: Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen

Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2022/11.

Team

Related news

09.06.2022 LU law
Luxembourg tax authorities issue circular providing guidance on the special real estate allowance

Articles - On 30 May 2022, the Administration des Contributions Directes published a circular concerning the special real estate allowance [1] (the “Circular”). The Circular provides for some guidance on the computation of a special real estate rebate introduced by the Law of the 19 December 2020 [2] and applicable as from 1 January 2021 [3] (the “Allowance”).

Read more

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more