Articles

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrech

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020

04.10.2021 NL law

Annalies Outhuijse behandelt de meest spraakmakende uitspraken en ontwikkelingen van 2020 op het gebied van de mededingingsrechtelijke rechtspraak. Deze kroniek is gepubliceerd in SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht.

"Het jaar 2020 zullen velen van ons niet snel vergeten. Net als in het gewone leven, is in de kroniek dit jaar ook alles net wat anders. Zo waren er slechts weinig uitspraken over kartelboetes. Van de bevoegde rechters heeft enkel het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inhoudelijk geoordeeld over kartelboetes. Dit was in twee zaken: de Koel- en vrieshuizen-zaak en een zaak die (nog) anoniem is. Kwantiteit zegt echter niet alles. Deze zaken bieden nog voldoende stof voor dit onderdeel van de kroniek. Centrale thema’s zijn de afbakening van de relevante markt, de één enkele voortdurende inbreuk, stuiting van de verjaringstermijn, procesbelang en de publicatieplicht. Naast de kartelboetes is er ook noemenswaardige rechtspraak op het gebied van de Wet Markt en Overheid en het concentratietoezicht. Zo heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel gegeven over de door de minister verleende vergunning voor de PostNL/Sandd-fusie, hetgeen leidde tot een vernietiging van de vergunning. Dit betekent echter nog niet het einde voor de fusie.

Ook bij de civiele rechtspraak zijn er zaken die anders zijn ten opzichte van vorige jaren. Zo is er – bij mijn weten – geen voortgang in de TenneT-zaken, waardoor dit onderwerp voor het eerst in vijf jaar geen onderdeel uitmaakt van de kroniek. Gelukkig zijn er voldoende andere follow-on- en stand-alone-zaken om over te rapporteren."

Klik hier voor de volledige publicatie.

Titel: Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020

Auteur: Annalies Outhuijse

Bron: SEW 2021/118, aflevering 7-8

Publicatiedatum: 28 augustus 2021

Team

Related news

18.08.2022 NL law
Het gebruik van algoritmes door overheden leidt te vaak tot discriminatie en andere mensenrechtelijke knelpunten: biedt het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes een oplossing?

Short Reads - Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vroeg recent aandacht voor ‘aanhoudend foutief gebruik van algoritmes door overheden’. Dit zou leiden tot discriminatie. Het CRM roept daarom op een bindende discriminatietoets te hanteren. Deze (op)roep is niet nieuw. Eerder in 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan tot invoering van het ‘Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes’ (IAMA) bij het gebruik van algoritmes in bestuurlijke besluitvorming, ook ter voorkoming van misbruik van algoritmes.

Read more