Seminar

Webinar: Haasje over in de kredietpraktijk: rangwisseling van pandrechten

Webinar: Haasje over in de kredietpraktijk: rangwisseling van pandrec

Webinar: Haasje over in de kredietpraktijk: rangwisseling van pandrechten

11.06.2021 NL law

Robert Steeg en Camille van Liebergen organiseren op 24 juni een webinar waarin zij ingaan op het recente arrest van de Hoge Raad inzake rangwijziging van pandrechten.

In zijn arrest van 9 april jl. heeft de Hoge Raad voor het eerst expliciet bevestigd dat het mogelijk is om de aan een pandrecht verbonden rang te wijzigingen. De uitspraak is voor de financieringspraktijk van wezenlijk belang omdat de mogelijkheid van rangwijziging een praktisch oplossing biedt voor diverse problemen in complexe kredietstructuren en andere gevallen waarin meerdere pandrechten op één en hetzelfde goed worden gevestigd.

Op donderdag 24 juni bespreken Robert Steeg en Camille van Liebergen tijdens het Stibbe Debt Finance Webinar het arrest van de Hoge Raad en de gevolgen voor de praktijk. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de manier waarop rangwijziging kan plaatsvinden en aan de veranderingen die zich naar verwachting in de praktijk zullen voordoen, evenals mogelijke complicaties bij rangwijziging van pandrechten.

Sprekers

  • Robert Steeg: Counsel in Amsterdam, gespecialiseerd in Banking & Finance
  • Camille van Liebergen: Associate in Amsterdam, gespecialiseerd in Banking & Finance

 

Praktische informatie

Datum: Donderdag 24 juni

Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Locatie: online webinar

Taal: Nederlands

Voor meer informatie en om u aan te melden, mailt u naar stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more

03.08.2021 EU law
European Commission clarifies SFDR Level 1 Requirements

Articles - On 6 July 2021 the European Commission adopted the much-awaited decision C(2021) 4858 final (the “Decision”) which provides, in its annex, very useful answers to the questions raised by the European Supervisory Authorities (i.e. the EBA, ESMA and EIOPA) in their letter dated 7 January 2021 on priority issues relating to the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR” or “Level 1 requirements”).

Read more