umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
Short Reads

De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?

De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?

De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?

02.02.2021 NL law

Op 9 oktober 2020 zijn de derde, vierde en vijfde tranche van de NOW (gezamenlijk: NOW-3) gepubliceerd. Deze drie tranches voorzagen in eerste instantie in aanzienlijke versoberingen ten opzichte van de eerste (NOW-1) en de tweede (NOW-2) tranche van de NOW. 

In dit artikel gaat Thomas Boot aan de hand van de aanvankelijk ingevoerde versoberingen in de NOW-3 in op de keuze van een werkgever tussen het (opnieuw) aanvragen van een NOW-subsidie of het doorvoeren van een reorganisatie. Anders dan in het artikel wordt besproken zijn de kernonderdelen van de NOW niet versoberd. De drempel voor de omzetdaling is niet verhoogd en de drempel om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie blijft 20%. Daarnaast wordt de geplande afbouw voor de hoogte van de tegemoetkoming niet doorgezet. Toch blijft er nog steeds een 'gat' zitten tussen de hoogte van de tegemoetkoming (80% of 85%) en de verplichting van de werkgever om 100% van het loon door te betalen. Dit verschil bestaat sinds maart 2020. Met de invoering van de NOW-3 is het voor het eerst toegestaan om de loonsom te laten dalen terwijl ook subsidie wordt aangevraagd. Ook geldt dat de lange duur van de corona-crisis en de weer aangescherpte COVID-19 maatregelen ertoe leiden dat werkgevers ook naar de mogelijkheden zullen kijken om de organisatie te reorganiseren.

Thomas bespreekt in dit artikel daarom de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze tussen een beroep op de NOW-3 of een reorganisatie. Voor zijn bijdrage zijn met name de gevolgen van een reorganisatie van belang, namelijk het vervallen van arbeidsplaatsen. Indien een werkgever het voornemen heeft om arbeidsplaatsen te laten vervallen terwijl hij ook een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt op grond van de NOW, dient hij bedacht te zijn op de restricties van de NOW. Onder alle vijf de tranches van de NOW is een werkgever gebonden aan strenge voorwaarden en heeft een ongeoorloofde daling van de loonsom grote gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Daarnaast is het na afloop van de subsidieperiode niet volledig duidelijk op welk moment een werkgever een reorganisatie kan starten. Thomas betoogt in zijn artikel dat dit kort na afloop van de subsidieperiode mogelijk moet zijn en dat dit niet in strijd is met de subsidieverplichtingen of het doel van de NOW. Bovendien moet een werkgever na afloop van de subsidieperiode rekening houden met de implicaties van de NOW, met name voor het adviestraject met de ondernemingsraad. Tijdens het adviestraject zal de werkgever in ieder geval rekening moeten houden met de aanvraag van een NOW-subsidie als alternatief voor een voorgenomen reorganisatie.

  • Klik hier voor de bijdrage van T.O. Boot, ‘De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?’, ArbeidsRecht 2021/1

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

05.02.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – de pensioencontracten

Short Reads - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

15.02.2021 NL law
Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Short Reads - De NOW-subsidie wordt verstrekt aan werkgevers, en dient als compensatie voor de loonkosten van werknemers, ter overbrugging van de periode dat omzetverlies wordt geleden en voldaan wordt aan de NOW-vereisten. De hoogte van de subsidie wordt dan ook logischerwijs berekend over het 'loon' dat de werkgever betaalt. Met loon wordt in de NOW bedoeld: het sociale verzekeringsloon (sv-loon), voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft.

Read more