Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelij

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

01.09.2020 NL law

Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Als een (rechts)persoon met handhaving geconfronteerd wordt, komen vragen op of daartegen een procedure door middel van het maken van bezwaar kan of zal moeten worden gestart en zo ja, aan welke eisen een bezwaarschrift moet voldoen en hoe die procedure verloopt. Daarbij is niet alleen kennis van het financiële toezichtrecht van belang, maar juist ook van het bestuursrecht. Het bestuursrecht bepaalt immers de spelregels van de bezwaarprocedure.

Christien Saris bespreekt hoe handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders door middel van het maken van bezwaar aangevochten kunnen worden.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk (FRP) 2020/5.

Lees de volledige publicatie.

Related news

18.01.2021 BE law
Het Hof verduidelijkt het materieel toepassingsgebied van de regels inzake overheidsopdrachten die specifiek gelden voor de speciale sectoren

Articles - Door het Arrest Pegaso et Sistemi di Sicurezza van 28 oktober 2020 kon het Hof van justitie de intensiteit van het vereiste verband tussen de activiteiten van de aanbestedende entiteiten die actief zijn in speciale sectoren en het voorwerp van een bepaalde opdracht om de gunning ervan te rechtvaardigen in overeenstemming met de specifieke aanbestedingsregeling op grond van Richtlijn 2014/25 verduidelijken.

Read more

18.01.2021 BE law
La Cour de justice précise le champ d’application matériel des règles de passation de marchés publics propres aux secteurs spéciaux

Articles - L’arrêt Pegaso et Sistemi di Sicurezza du 28 octobre 2020 a permis à la Cour de justice de préciser l’intensité du lien exigé entre les activités des entités adjudicatrices actives dans les secteurs spéciaux et l’objet d’un marché identifié afin de justifier son attribution conformément au régime de passation particulier découlant de la directive 2014/25.

Read more