Articles

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelij

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

01.09.2020 NL law

Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Als een (rechts)persoon met handhaving geconfronteerd wordt, komen vragen op of daartegen een procedure door middel van het maken van bezwaar kan of zal moeten worden gestart en zo ja, aan welke eisen een bezwaarschrift moet voldoen en hoe die procedure verloopt. Daarbij is niet alleen kennis van het financiële toezichtrecht van belang, maar juist ook van het bestuursrecht. Het bestuursrecht bepaalt immers de spelregels van de bezwaarprocedure.

Christien Saris bespreekt hoe handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders door middel van het maken van bezwaar aangevochten kunnen worden.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk (FRP) 2020/5.

Lees de volledige publicatie.

Related news

13.07.2021 NL law
Vertraging Wetsvoorstel Warmtewet 2: een (on)overbrugbaar verschil van inzicht

Short Reads - Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat (hierna: de staatssecretaris) de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel: Warmtewet 2). Ondanks de aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt het conceptwetsvoorstel in huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more