Articles

Een fair deal op basis van de Aanwijzing hoge transacties?

Een fair deal op basis van de Aanwijzing hoge transacties?

Een fair deal op basis van de Aanwijzing hoge transacties?

30.10.2020 NL law

De toepassing van de transactie is 'in beginsel eindig', maar voor hoge transacties ziet de Minister van Justitie en Veiligheid 'een blijvende plek'.

Om toch tegemoet te komen aan de kritiek op deze buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid, komt er een rechterlijke toetsing. Tot die tijd regelt de vernieuwde Aanwijzing hoge transacties de toetsing van hoge transacties door een toetsingscommissie.

De commissie, bestaande uit een oud-advocaat, een oud-rechter, een hoogleraar straf- en strafprocesrecht en oud-officieren van justitie in wisselende samenstelling, gaat hoge transacties beoordelen en onderwerpen aan een marginale toets. Dit dus als voorloper op de rechterlijke toets, die volgens de minister ook marginaal zal zijn. Om meerdere redenen wordt een toetsing door de rechter wenselijk geacht. Volgens Crijns en Kool zou een dergelijke toets onder meer moeten bijdragen aan de waarborging van een fair deal voor het OM én de verdediging.

In een vaste column voor Bijzonder Strafrecht geeft Hester Bisscheroux antwoord op de vragen of de verdachte onder de vernieuwde Aanwijzing nog altijd belang kan hebben bij het aangaan van een transactie en welke rol de toetsingscommissie kan spelen bij het bereiken van een fair deal.

 

Lees de volledige column

Related news

03.02.2021 NL law
Recht doen aan het verschoningsrecht

Articles - Een advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon belangrijk. Een advocaat kan zijn essentiële rol binnen de rechtsstaat niet vervullen indien hij zijn cliënt niet kan garanderen dat hun onderlinge communicatie vertrouwelijk en dus geheim zal blijven. 

Read more

29.01.2021 NL law
UBO-register operationeel vanaf 27 september 2020

Short Reads - Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 live gegaan. Vennootschappen en andere juridische entiteiten die voor 27 september 2020 zijn opgericht, hebben tot 27 maart 2022 de tijd voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners). Rechtspersonen die op of na 27 september 2020 zijn opgericht, moeten direct na oprichting bij inschrijving in het handelsregister hun UBO(‘s) registreren. Wij merken dat er in de praktijk nog veel onduidelijk is rondom de kwalificatie en registratie van UBO’s.

Read more