Short Reads

Update Sustainable Finance Disclosure Regulation

Update Sustainable Finance Disclosure Regulation

Update Sustainable Finance Disclosure Regulation

11.11.2020 NL law

ESMA specifies obligations on environmentally sustainable activities - Consultation Draft advice to the EC on Article 8 Taxonomy Regulation

Last week, ESMA published its Consultation Paper containing ESMA’s draft advice to the European Commission on Article 8 of the Taxonomy Regulation. Article 8 requires undertakings that need to publish non-financial information pursuant to Directive 2014/95/EU (the ‘Non-Financial Reporting Directive’) to include in its non-financial statement information on how and to what extent their activities are associated with economic activities that qualify as environmentally sustainable under the Taxonomy Regulation. The paper specifies the content, methodology and presentation of the key performance indicators (KPIs) that non-financial undertakings and asset managers are required to disclose. The consultation closes on 4 December 2020.

The aim of the Consultation Paper is to ensure a consistent application of the disclosure obligations required under the Taxonomy Regulation by non-financial undertakings and asset managers that fall within scope of the Non-Financial Reporting Directive. In addition, the proposals are important to users of non-financial information as they provide legal certainty on the content of such disclosure.

Two key points following from the draft proposals:

  • Concerning non-financial undertakings: the advice covers the content of the three KPIs, namely the proportion of turnover, and capital and operating expenditure related to environmentally sustainable activities which must be disclosed and set out specific considerations relating to the methodology for their preparation and presentation.
  • Concerning asset managers: the advice proposes a KPI calculation model based on eligible investments; this comes together with advice on how this KPI should be calculated and presented to allow uniform disclosure on how the activities are directed at funding environmentally sustainable economic activities.

The Taxonomy Regulation is also closely linked with the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). The Consultation Paper requests input on whether specific elements in the draft advice are sufficiently in line with the information needed by financial market participants in order to comply with their own obligations under the Taxonomy Regulation and the SFDR, or not. Reference is made to compliance with minimum safeguards such as the principle of do no significant harm within the meaning of the SFDR. However, the consultation paper does not provide further clarity on the alignment of that principle under the Taxonomy Regulation and SFDR.

ESMA will deliver its final advice to the European Commission by 28 February 2021. The Commission has to adopt the delegated act by 1 June 2021.

Team

Related news

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more