Short Reads

Q&A - Arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers over het coronavirus

Q&A - Arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers over het coronavirus

Q&A - Arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers over het coronavirus

19.03.2020 NL law

De gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) treffen vrijwel alle werkgevers. Op 17 maart 2020 heeft de Nederlandse regering naar aanleiding van de coronacrisis (een aantal maatregelen aangekondigd voor werkenden en voor werkgevers).

Eén van die maatregelen is het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid dat in de plaats treedt van de werktijdverkortingsregeling. In deze Q&A gaat ons ‘Corona Employment Emergency Team’ (“CEET”) in op wat nu bekend is over dit Noodfonds. Daarnaast heeft het CEET in deze Q&A ook de meest prangende arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers beantwoord. Indien u naar aanleiding van deze Q&A nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw vaste Stibbe contactpersoon of met een van de specialisten uit het CEET.

Click on the visual to enlarge

Covid-19 Q&A Stibbe

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

16.07.2020 NL law
Beroep op i-grond verworpen: i-grond niet bedoeld als reparatiegrond (annotatie)

Articles - Sinds begin dit jaar het startschot werd gegeven met de eerste uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (JAR 2020/60, m.nt. A.M. Helstone) voor jurisprudentie over de i-grond, is tot nu toe in geen enkele gepubliceerde uitspraak een ontbindingsverzoek op basis van de cumulatiegrond toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing in de tot nu toe gepubliceerde i-grond-rechtspraak is doorgaans dat de werkgever heeft nagelaten om een zelfstandige onderbouwing te geven voor de i-grond, los van de andere aangevoerde ontslaggronden.

Read more