Short Reads

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder bepaalde omstandigheden oplegging van lijfsdwang jegens individuele overheidsfunctionarissen mogelijk en zelfs verplicht is

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder bepaalde omstandigheden oplegging van lijfsdwang jegens individuele overheidsfunctionarissen mogelijk en zelfs verplicht is

28.12.2020 NL law

Deutsche Umweltlife, een Duitse milieuorganisatie, heeft een zaak aangespannen tegen Freistaat Bayren (deelstaat Beieren, Duitsland).

Aanleiding was de aanhoudende weigering van de deelstaat om, ter uitvoering van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit, de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de grens van stikstofdioxide (NO₂) in München in acht wordt genomen. Zelfs na de rechterlijke veroordeling van Freistaat Bayren om het actieplan voor de luchtkwaliteit voor München aan te passen op straffe van een dwangsom hebben de bewindspersonen van de Freistaat Bayern meermaals én publiekelijk verklaard dat zij de opgelegde verplichtingen niet zouden nakomen. In reactie hierop heeft Deutsche Umweltlife niet alleen nieuwe dwangsommen gevorderd maar ook oplegging van lijfsdwang jegens de minister van Milieu en Consumentenbescherming of de minister-president. Dit laatste werd afgewezen en leidde tot hoger beroep en een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie.

In dit arrest beantwoordt de Grote kamer van het Hof de vraag of lijfsdwang mag of zelfs moet worden toegepast tegen individuele overheidsfunctionarissen om zo een onwillige overheid te dwingen om Europese milieuwetgeving na te leven.

In hun annotatie in AB bespreken Annalies Outhuijse en Shannon Bothof dat antwoord en plaatsen zij het arrest in een breder perspectief (AB 2020/427).

Zie over deze zaak ook de eerdere blog van Tom Barkhuysen.

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more