Seminar

Stibbe hosts AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first lessons learned.

Stibbe hosts AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first

Stibbe hosts AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first lessons learned.

10.10.2019 BE law

On 10 October 2019, Stibbe will host the AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first lessons learned.

For more information about the programme, click here.

Related news

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more