Seminar

Stibbe hosts AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first lessons learned.

Stibbe hosts AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first

Stibbe hosts AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first lessons learned.

10.10.2019 BE law

On 10 October 2019, Stibbe will host the AmCham “Lunch & Learn” on The New Companies Code: first lessons learned.

For more information about the programme, click here.

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more