Inside Stibbe

Stibbe develops 'Wooncontractgemak'

Stibbe develops 'Wooncontractgemak'

Stibbe develops 'Wooncontractgemak'

21.10.2019 NL law

Together with ABN AMRO, Stibbe has developed the Wooncontractgemak ('Easy Housing Contract') application last year. This SAAS application helps housing corporations and prospective tenants to collect the necessary data for the allocation of a home.

The idea for Wooncontractgemak was born after an extensive study by ABN AMRO and Stibbe into the main obstacles and pain-points of Dutch housing corporations. This study showed that the identification of potential tenants, alongside strict regulations (e.g. the Housing Act of 2015), ensures that housing associations often work with a low margin of error. This means that housing associations have to check every step in the process, time after time. This is not only annoying and time-consuming for the housing associations; it is also a long and sometimes frustrating process for the candidate tenants.

Together with ABN AMRO, we have developed a product that has an answer to this question: Wooncontractgemak. Wooncontractgemak shortens the process of collecting and assessing data and documents. In addition, the application reduces fraud, reduces manual actions, and allows candidate tenants to easily identify themselves. Finally, it is also very simple to retrieve and deliver data on benefits, pension, income, address history, family composition, etc.

A pilot project using Wooncontractgemak is currently running, with the intention that this application will later become available to the entire market.

 

Team

Related news

21.09.2021 NL law
Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Short Reads - Gemeenten krijgen binnenkort een nieuw instrument in de strijd tegen woningnood: opkoopbescherming. Dit is een vergunningplicht voor het verhuren van een recent aangeschafte woning. Het doel daarvan is het weren van opkopende beleggers die delen van de woningmarkt domineren. Onder meer de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben al gezegd hiervan gebruik te zullen maken in de hele gemeente. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

29.09.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Algoritmes en personeelsselectie

Articles - Recent kwam in de Wolters Kluwer reeks ‘Monografieën Sociaal Recht’ het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’ uit. Dit boek is op verzoek van Instituut GAK samengesteld door academici van de Universiteit Tilburg, onder leiding van Mijke Houwerzijl. Het boek, waaraan dertien auteurs een bijdrage leverden, betreft “sociaaljuridische vraagstukken die zich doen bij de (r)evolutie naar een andere wereld van werk”. Daarbij stonden centraal uitdagingen die gepaard gaan met technologisch aangedreven processen van platformisering en algoritmisering.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more