Roundtable

Roundtable on the implementation of the Revised Shareholders' Rights Directive

Roundtable on the implementation of the Revised Shareholders' Rights

Roundtable on the implementation of the Revised Shareholders' Rights Directive

21.11.2019 NL law

On 29 November 2019 in Amsterdam, Stibbe will host its annual roundtable on the developments and key points for listed companies when preparing annual reports and the general meeting. The overarching theme this year is the implementation of the Revised Shareholders' Rights Directive.

The roundtable is for those involved in drawing up the annual report or organising the general meeting. The discussion will consist of a general overview, before going into more detail to analyse remuneration aspects in greater depth.

For more information, please contact us via: StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information:

Date: 29 november 2019 (08:30 – 12:30)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

PO points: 2 (if you are attending both parts)

This roundtable will be held in Dutch.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more