Seminar

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

09.05.2019 BE law

On Thursday the 9th of May, Stibbe invites you to its seminar on the impact of the new Companies Code in our offices in Brussels.

L’impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

Jeudi 9 mai 2019, 12h30-16h00

Travaillez-vous dans le secteur public ? Que devez-vous connaître du droit des personnes morales (que ce soit les sociétés, les ASBL ou les fondations) dans le cadre du fonctionnement de votre institution ? Êtes-vous curieux de connaître l’impact sur son fonctionnement du tout nouveau Code des sociétés et associations qui entrera en vigueur dès le 1er mai prochain pour les sociétés et associations constituées à partir de cette date et en 2020 pour les sociétés et associations déjà existantes ? 

Le jeudi 9 mai, nos avocats spécialisés en droit des sociétés et en droit public auront le plaisir de vous présenter les nouveautés en la matière au cours d’un séminaire organisé en nos bureaux.

Nous sommes ravis de vous y convier afin de vous expliquer les changements qu’apportera ce nouveau Code dans votre secteur. L’inscription à ce séminaire est bien sûr totalement gratuite.

Pourriez-vous nous confirmer votre presence, en cliquant ici, avant le jeudi 2 mai ?

Programme  
12h30 Accueil avec sandwichs
13h15

Présentation générale du nouveau Code des sociétés et des associations

  • Sociétés anonymes (SA)
  • Sociétés à responsabilité limitée (SRL) et coopératives
  • Associations et fondations

Marc Fyon et Julien Bogaerts

15h00 Pause café
15h15

Impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

  • Application supplétive du droit des SA et des ASBL ?
  • Responsabilité des administrateurs
  • Délégation de compétences
  • Suppression du comité de direction

Bruno Lombaert et Julien Bogaerts

15h45

Gouvernance d’entreprise au sein des personnes morales de droit public en Région Wallonne et à Bruxelles

Anne-Sophie Bouvy et Nicolas Cariat
16h15 Fin

Team

Related news

13.08.2019 NL law
Exit willekeursluis: een nieuwe rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften

Short Reads - Met ingang van 1 juli 2019 geldt er een nieuwe maatstaf voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften ("avv's"). De (bestuurs)rechter laat met de '1 juli-uitspraken' van de Centrale Raad van Beroep (die zijn afgestemd met de andere hoogste rechterlijke colleges) definitief de terughoudende zogenaamde 'willekeursluis' uit het klassieke Landbouwvliegers-arrest los. Als de rechtmatigheid van een avv aan de orde is, zal de rechter dit avv voortaan intensiever en kritischer toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

Read more

09.08.2019 NL law
Bedrijfsgrootte is van invloed op de hoogte van de Arboboete: bij parttimers lagere boetes

Short Reads - Op 7 november 2018 deed de Afdeling een voor de praktijk van arboboetes belangrijke (eind)uitspraak. Zij bepaalt dat bij het bepalen van de omvang van een bedrijf of instelling onderscheid gemaakt dient te worden tussen een fulltime of parttime dienstverband. Die omvang wordt bepaald door uit te gaan van het totaal aantal medewerkers in een bedrijf of instelling op basis van een fulltime werkweek van 38 uur. Dat betekent dat afhankelijk van het aantal parttimers en de duur van hun dienstverband lagere Arboboetes zullen worden opgelegd.

Read more

14.08.2019 NL law
Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Short Reads - In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van State wil aanbieden dat ten doel heeft om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor het wervings- en selectieproces van werkgevers én voor partijen zoals wervings- en selectiebureaus en online platforms die dergelijke diensten verlenen aan werkgevers. Daartoe zullen de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naar verwachting worden gewijzigd.

Read more

08.08.2019 NL law
De fipronil-crisis: volgens de rechtbank handelde de NVWA als toezichthouder niet onrechtmatig

Short Reads - Op 10 juli 2019 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ("NVWA") niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover pluimveehouders naar aanleiding van de fipronil-crisis (ECLI:NL:RBDHA:2019:6810). Er is, aldus de rechtbank, geen sprake van falend toezicht of van een schending van een waarschuwingsplicht.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring