Seminar

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

09.05.2019 BE law

On Thursday the 9th of May, Stibbe invites you to its seminar on the impact of the new Companies Code in our offices in Brussels.

L’impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

Jeudi 9 mai 2019, 12h30-16h00

Travaillez-vous dans le secteur public ? Que devez-vous connaître du droit des personnes morales (que ce soit les sociétés, les ASBL ou les fondations) dans le cadre du fonctionnement de votre institution ? Êtes-vous curieux de connaître l’impact sur son fonctionnement du tout nouveau Code des sociétés et associations qui entrera en vigueur dès le 1er mai prochain pour les sociétés et associations constituées à partir de cette date et en 2020 pour les sociétés et associations déjà existantes ? 

Le jeudi 9 mai, nos avocats spécialisés en droit des sociétés et en droit public auront le plaisir de vous présenter les nouveautés en la matière au cours d’un séminaire organisé en nos bureaux.

Nous sommes ravis de vous y convier afin de vous expliquer les changements qu’apportera ce nouveau Code dans votre secteur. L’inscription à ce séminaire est bien sûr totalement gratuite.

Pourriez-vous nous confirmer votre presence, en cliquant ici, avant le jeudi 2 mai ?

Programme  
12h30 Accueil avec sandwichs
13h15

Présentation générale du nouveau Code des sociétés et des associations

  • Sociétés anonymes (SA)
  • Sociétés à responsabilité limitée (SRL) et coopératives
  • Associations et fondations

Marc Fyon et Julien Bogaerts

15h00 Pause café
15h15

Impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

  • Application supplétive du droit des SA et des ASBL ?
  • Responsabilité des administrateurs
  • Délégation de compétences
  • Suppression du comité de direction

Bruno Lombaert et Julien Bogaerts

15h45

Gouvernance d’entreprise au sein des personnes morales de droit public en Région Wallonne et à Bruxelles

Anne-Sophie Bouvy et Nicolas Cariat
16h15 Fin

Team

Related news

20.10.2021 NL law
FAQ: What will change with the entry into force of the Woo compared to the Wob? An update

Short Reads - The Open Government Act (“Woo”) is to replace the Government Information (Public Access) Act (“Wob”). The Woo initiative proposal was passed in the Dutch House of Representatives in 2016; see our earlier Stibbeblog. However, the impact analysis that followed showed that the Woo as proposed was potentially impracticable for local governments. This led to amendments to the bill, which was passed by the House of Representatives on 26 January 2021. 

Read more

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

20.10.2021 NL law
FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Short Reads - De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de Tweede Kamer. Hierover kon u eerder een Stibbeblog lezen. De impactanalyse die volgde toonde echter aan dat de Woo zoals voorgesteld mogelijk onuitvoerbaar was voor decentrale overheden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in het wetsvoorstel dat op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more