Seminar

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

09.05.2019 BE law

On Thursday the 9th of May, Stibbe invites you to its seminar on the impact of the new Companies Code in our offices in Brussels.

L’impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

Jeudi 9 mai 2019, 12h30-16h00

Travaillez-vous dans le secteur public ? Que devez-vous connaître du droit des personnes morales (que ce soit les sociétés, les ASBL ou les fondations) dans le cadre du fonctionnement de votre institution ? Êtes-vous curieux de connaître l’impact sur son fonctionnement du tout nouveau Code des sociétés et associations qui entrera en vigueur dès le 1er mai prochain pour les sociétés et associations constituées à partir de cette date et en 2020 pour les sociétés et associations déjà existantes ? 

Le jeudi 9 mai, nos avocats spécialisés en droit des sociétés et en droit public auront le plaisir de vous présenter les nouveautés en la matière au cours d’un séminaire organisé en nos bureaux.

Nous sommes ravis de vous y convier afin de vous expliquer les changements qu’apportera ce nouveau Code dans votre secteur. L’inscription à ce séminaire est bien sûr totalement gratuite.

Pourriez-vous nous confirmer votre presence, en cliquant ici, avant le jeudi 2 mai ?

Programme  
12h30 Accueil avec sandwichs
13h15

Présentation générale du nouveau Code des sociétés et des associations

  • Sociétés anonymes (SA)
  • Sociétés à responsabilité limitée (SRL) et coopératives
  • Associations et fondations

Marc Fyon et Julien Bogaerts

15h00 Pause café
15h15

Impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

  • Application supplétive du droit des SA et des ASBL ?
  • Responsabilité des administrateurs
  • Délégation de compétences
  • Suppression du comité de direction

Bruno Lombaert et Julien Bogaerts

15h45

Gouvernance d’entreprise au sein des personnes morales de droit public en Région Wallonne et à Bruxelles

Anne-Sophie Bouvy et Nicolas Cariat
16h15 Fin

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more