Seminar

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

The impact of the new Companies Code on the public sector

09.05.2019 BE law

On Thursday the 9th of May, Stibbe invites you to its seminar on the impact of the new Companies Code in our offices in Brussels.

L’impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

Jeudi 9 mai 2019, 12h30-16h00

Travaillez-vous dans le secteur public ? Que devez-vous connaître du droit des personnes morales (que ce soit les sociétés, les ASBL ou les fondations) dans le cadre du fonctionnement de votre institution ? Êtes-vous curieux de connaître l’impact sur son fonctionnement du tout nouveau Code des sociétés et associations qui entrera en vigueur dès le 1er mai prochain pour les sociétés et associations constituées à partir de cette date et en 2020 pour les sociétés et associations déjà existantes ? 

Le jeudi 9 mai, nos avocats spécialisés en droit des sociétés et en droit public auront le plaisir de vous présenter les nouveautés en la matière au cours d’un séminaire organisé en nos bureaux.

Nous sommes ravis de vous y convier afin de vous expliquer les changements qu’apportera ce nouveau Code dans votre secteur. L’inscription à ce séminaire est bien sûr totalement gratuite.

Pourriez-vous nous confirmer votre presence, en cliquant ici, avant le jeudi 2 mai ?

Programme  
12h30 Accueil avec sandwichs
13h15

Présentation générale du nouveau Code des sociétés et des associations

  • Sociétés anonymes (SA)
  • Sociétés à responsabilité limitée (SRL) et coopératives
  • Associations et fondations

Marc Fyon et Julien Bogaerts

15h00 Pause café
15h15

Impact du nouveau Code des sociétés et des associations sur le secteur public

  • Application supplétive du droit des SA et des ASBL ?
  • Responsabilité des administrateurs
  • Délégation de compétences
  • Suppression du comité de direction

Bruno Lombaert et Julien Bogaerts

15h45

Gouvernance d’entreprise au sein des personnes morales de droit public en Région Wallonne et à Bruxelles

Anne-Sophie Bouvy et Nicolas Cariat
16h15 Fin

Team

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more