Inside Stibbe

Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three new Counsel

Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three

Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three new Counsel

13.05.2019 LU law

Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of Vanessa Schmitt (Corporate & Finance), Olivier dal Farra (Tax), and Frédéric Pilorget (Corporate & Finance) as Counsel. The new appointments have taken effect in April and allow Stibbe to further strengthen its Luxembourg tax and corporate and finance teams to continue to respond to market needs.

Version française

Stibbe has promoted Vanessa Schmitt (37) to Counsel in the Corporate & Finance department of the Luxembourg office. Vanessa has significant experience in commercial transactions, including mergers and acquisitions, liquidations, cross-border conversions, restructurings, and joint ventures. In addition, she is an expert in assisting investment funds and management teams in the context of cross-border private equity investments with a focus on clients operating in the US and French markets. Vanessa is a member of the Luxembourg bar since 2008 and worked at the Paris and Luxembourg offices of Loyens & Loeff before joining Stibbe in 2016.

Olivier dal Farra (35) has been promoted to Counsel in the Tax department of Stibbe Luxembourg. Olivier focuses on corporate and international tax planning, mostly in transactional contexts. He advises financial institutions, private equity firms, and high-net-worth individuals. In addition, Olivier has vast and specific experience in tax litigation and pre-litigation, criminal tax offences, and insurance-related tax. He is a member of both the Paris bar (since 2010) and Luxembourg bar (since 2012) and worked for international law firms and PwC Luxembourg as Senior Tax Manager before joining Stibbe in 2017.

Frédéric Pilorget (38) has joined the Corporate & Finance department of Stibbe Luxembourg as Counsel in April 2019. He advises clients on corporate restructurings, reorganisations, M&A transactions, divestitures, joint ventures, private equity transactions, the setup of Luxembourg corporate entities (including family wealth management companies), and specific Luxembourg financing instruments. Frédéric is a member of the Luxembourg bar (since 2009), New York State bar (since 2009), and Paris bar (since 2010). Prior to joining Stibbe, he worked for two years at Ogier Luxembourg as Counsel and Head of the German desk, and before that, he worked at Stibbe and Allen & Overy as Senior Associate.

Gérald Origer, Executive Partner of Stibbe Luxembourg, commented: “We are pleased to announce the promotions of Olivier and Vanessa to Counsel at the firm, which testify to their excellence and their ability to adapt to clients’ needs and provide them with top-notch advice at all times. We are also happy to have Frédéric back. His presence and expertise will help grow our Corporate practice even more.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more