Articles

Entry into force of the RBE Regulation and update

Entry into force of the RBE Regulation and update

Entry into force of the RBE Regulation and update

12.03.2019 LU law

The Grand-Ducal Regulation of 15 February 2019 on the registration, payment of administrative fees and access to information recorded in the register of beneficial owners (the “RBE Regulation”) entered into force on 1 March 2019 and depicts the practical aspects of the Law of 13 January 2019 establishing a beneficial owner register (the “RBE Law”). Another document, the LBR Circular 19/01 (the “Circular”) issued by the Luxembourg Business Registers on 25 February 2019  further describes the new register of beneficial owners (the “RBE”) with the aim of helping users. 

The RBE Regulation describes for example the supporting documents, which will need to be provided to the manager of the RBE (i.e. the Luxembourg Business Registers) in certain circumstances when a beneficial owner is recorded. These are:

  • the copy of an official document allowing the identification of each beneficial owner (i.e. identity card, passport, etc.) who does not have a Luxembourg national identification number; such official identification document shall be translated into French, German or Luxembourgish if it is not written in Latin characters. If the beneficial owner has a Luxembourg national identification number, no identity document is required;
  • the document certifying that the entity is a company whose securities are admitted to trading on a regulated market; and
  • the duly motivated request in case of a risk justifying the limited access to the information concerning the beneficial owner(s) (article 15 of the RBE Law).

The RBE Regulation further provides a tariff grid, said tariff grid being applicable as from the end of the transitory period to record the beneficial owners of the existing entities (i.e. 1 September 2019).

The web portal dedicated to the RBE is available as of 1 March 2019 and the new declarations can now be filed (for free until 31 August 2019).

The data on the beneficial owners and the order of excerpts of the RBE will be available on 1 September 2019. The search will be done via the Register of Commerce and Companies number of the Luxembourg company or its name.  The public has free access to the RBE.

A brochure will be published by the Luxembourg Business Registers on their website in the coming weeks and will provide illustrative examples of various structures to help Luxembourg companies with the identification of their beneficial owners. 

Team

Related news

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more