Articles

Data Protection & Employment Law: Can They Be Reconciled?

Data Protection & Employment Law: Can They Be Reconciled?

Data Protection & Employment Law: Can They Be Reconciled?

28.03.2019 EU law

At the GDPR 360° seminar, Carol Evrard, Erik Valgaeren, Jérôme Aubertin and Cyril Fischer discussed some of the numerous interrelations between data protection and employment law.

A few days ago, Carol Evrard (TMT), Erik Valgaeren (TMT), Jérôme Aubertin (Employment) and Cyril Fischer (TMT) had the pleasure to discuss some of the numerous interrelations between data protection and employment law.

Taking into account the opposing interests and rights of employers (right to control employees, to property and to conduct a business) and employees (privacy, right to data protection, and protection of communications), it is not surprising that situations where the right balance is to be found are multiple. To name a few: can employers ask the criminal record or union affiliation of applicants? What about medical information? Can they check LindedIn or Facebook profiles? What type of measures can employers take to control the access to premises (CCTV, badges, biometric access, chips, etc.)? Can employers take pictures of their employees, and to what extent can they monitor them (BYOD issues, geo-localisation systems)? Do employees have the right to access their appraisals after the end of the employment relationship? On the contrary, can employers use the former e-mail address of their employees? Practically, how long should all this information be retained?

There is of course no single answer to all these questions. Indeed, as always where rights must be balanced, it is a matter of circumstances, degree of detriment and importance of rights. All elements must be weighed against each other to eventually fine tune the right solution. The GDPR expert will however never stray from the GDPR principles: legitimacy, transparency, proportionality, purpose limitation and accuracy.

Team

Related news

21.04.2021 NL law
Voorschotbepaling (NOW-1) en peildatumbepaling (NOW-2) zijn niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de NOW. In de uitspraak van 8 januari 2021 oordeelt de CRvB dat de voorschotbepaling uit de NOW-1 en de peildatumbepaling uit de NOW-2 niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De CRvB ziet daarom geen aanleiding de bepalingen in het voordeel van de desbetreffende werkgever buiten toepassing te laten. In de annotatie gaan Jan Reinier en Sandra in op een aantal bestuursrechtelijke aspecten van de NOW-subsidieregeling en de CRvB-uitspraak.

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more