Masterclass

Masterclass: Chain liability in the construction industry

Masterclass: chain liability in the construction industry

Masterclass: chain liability in the construction industry

11.06.2019 NL law

On 11 June 2019 in Amsterdam, Stibbe will host a Masterclass titled 'Chain liability in the construction industry: the labour law, administrative law and tax law issues'. During this Masterclass, we will focus on all the various types of chain liability in the Netherlands.

Construction sites are complex and dynamic workplaces where multiple companies often perform work together. Contractors often outsource part of their work to subcontractors, who in turn can outsource part of their work to subsequent subcontractors, and so on.

The Labour Inspectorate works closely with the Tax and Customs Administration (Belastingdienst) to monitor compliance with laws and regulations, and regularly visits new and existing construction sites for this purpose. If it turns out that one of the parties involved does not comply with the laws and regulations, there is a risk that each link in the chain - under certain circumstances, this can also include the client - may be liable or co-liable for all subsequent links. Examples include joint and several liability for underpaid wages or unpaid payroll taxes, and administrative liability for the payment of administrative fines under the Foreign Nationals (Employment) and Accidents at Work Act (Wet arbeid vreemdelingen en arbeidsongevallen).

The Masterclass will be presented by Johan Vrolijk, tax and social security expert, Johan Zwemmer, employment law expert, and Christien Saris, compliance, supervision and enforcement expert.  The Masterclass will feature analysis of the following questions:

  • What are the key points of attention from an employment, administrative and tax law perspective?
  • Can a client be held liable for noncompliance with laws and regulations by contractors or subcontractors?
  • Can penalties and sanctions be laid down in a contract?
  • How can the risk of being held liable be limited as much as possible?

To register or for more information please contact us via: StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information:

Date: 11 June 2019, 14:30 – 17:15

Location: Beethovenplein 10, Amsterdam

Team

Related news

14.08.2019 NL law
Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Short Reads - In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van State wil aanbieden dat ten doel heeft om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor het wervings- en selectieproces van werkgevers én voor partijen zoals wervings- en selectiebureaus en online platforms die dergelijke diensten verlenen aan werkgevers. Daartoe zullen de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naar verwachting worden gewijzigd.

Read more

30.07.2019 NL law
Consultatie concept Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Articles - Op 5 juli 2019 heeft de minister van Financiën middels een brief aan de Tweede Kamer een consultatie geopend over het concept Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Tevens heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om af te zien van de introductie van een wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante banken bij staatsteun (claw back). Deze claw back had de minister bij een eerdere maatschappelijke consultatie voorgesteld. 

Read more

09.08.2019 NL law
Bedrijfsgrootte is van invloed op de hoogte van de Arboboete: bij parttimers lagere boetes

Short Reads - Op 7 november 2018 deed de Afdeling een voor de praktijk van arboboetes belangrijke (eind)uitspraak. Zij bepaalt dat bij het bepalen van de omvang van een bedrijf of instelling onderscheid gemaakt dient te worden tussen een fulltime of parttime dienstverband. Die omvang wordt bepaald door uit te gaan van het totaal aantal medewerkers in een bedrijf of instelling op basis van een fulltime werkweek van 38 uur. Dat betekent dat afhankelijk van het aantal parttimers en de duur van hun dienstverband lagere Arboboetes zullen worden opgelegd.

Read more

08.08.2019 NL law
De fipronil-crisis: volgens de rechtbank handelde de NVWA als toezichthouder niet onrechtmatig

Short Reads - Op 10 juli 2019 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ("NVWA") niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover pluimveehouders naar aanleiding van de fipronil-crisis (ECLI:NL:RBDHA:2019:6810). Er is, aldus de rechtbank, geen sprake van falend toezicht of van een schending van een waarschuwingsplicht.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring