Masterclass

Masterclass: Chain liability in the construction industry

Masterclass: chain liability in the construction industry

Masterclass: chain liability in the construction industry

11.06.2019 NL law

On 11 June 2019 in Amsterdam, Stibbe will host a Masterclass titled 'Chain liability in the construction industry: the labour law, administrative law and tax law issues'. During this Masterclass, we will focus on all the various types of chain liability in the Netherlands.

Construction sites are complex and dynamic workplaces where multiple companies often perform work together. Contractors often outsource part of their work to subcontractors, who in turn can outsource part of their work to subsequent subcontractors, and so on.

The Labour Inspectorate works closely with the Tax and Customs Administration (Belastingdienst) to monitor compliance with laws and regulations, and regularly visits new and existing construction sites for this purpose. If it turns out that one of the parties involved does not comply with the laws and regulations, there is a risk that each link in the chain - under certain circumstances, this can also include the client - may be liable or co-liable for all subsequent links. Examples include joint and several liability for underpaid wages or unpaid payroll taxes, and administrative liability for the payment of administrative fines under the Foreign Nationals (Employment) and Accidents at Work Act (Wet arbeid vreemdelingen en arbeidsongevallen).

The Masterclass will be presented by Johan Vrolijk, tax and social security expert, Johan Zwemmer, employment law expert, and Christien Saris, compliance, supervision and enforcement expert.  The Masterclass will feature analysis of the following questions:

  • What are the key points of attention from an employment, administrative and tax law perspective?
  • Can a client be held liable for noncompliance with laws and regulations by contractors or subcontractors?
  • Can penalties and sanctions be laid down in a contract?
  • How can the risk of being held liable be limited as much as possible?

To register or for more information please contact us via: StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information:

Date: 11 June 2019, 14:30 – 17:15

Location: Beethovenplein 10, Amsterdam

Team

Related news

10.08.2020 NL law
Geelgroen huis in Den Helder in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand

Short Reads - In de gemeentelijke welstandsnota staan criteria waaraan het uiterlijk van bestaande en nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen: de redelijke eisen van welstand. Voor bestaande woningen geldt dat zij niet in ernstige mate in strijd mogen zijn met deze eisen. Welstandsexcessen zijn met andere woorden uitgesloten. In de uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2020 was de vraag aan de orde of een geelgroen geverfde woning in Den Helder terecht als een dergelijk welstandsexces is aangemerkt.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

05.08.2020 NL law
ACM is verplicht om het besluit waarin zij afziet tot oplegging van een boete te publiceren

Short Reads - De Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet ACM) verplicht de ACM om een besluit waarbij een ernstige overtreding (zoals overtreding van het kartelverbod) is geconstateerd, maar waarbij is afgezien van het opleggen van een boete toch openbaar te maken. Een dergelijk besluit beschouwt het CBb als een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in de zin van artikel 12v van de Instellingswet ACM. Dat oordeelt het CBb in haar uitspraak van 18 februari 2020 (ECLI:NL:CBB:2020:92).

Read more