Masterclass

Masterclass: Chain liability in the construction industry

Masterclass: chain liability in the construction industry

Masterclass: chain liability in the construction industry

11.06.2019 NL law

On 11 June 2019 in Amsterdam, Stibbe will host a Masterclass titled 'Chain liability in the construction industry: the labour law, administrative law and tax law issues'. During this Masterclass, we will focus on all the various types of chain liability in the Netherlands.

Construction sites are complex and dynamic workplaces where multiple companies often perform work together. Contractors often outsource part of their work to subcontractors, who in turn can outsource part of their work to subsequent subcontractors, and so on.

The Labour Inspectorate works closely with the Tax and Customs Administration (Belastingdienst) to monitor compliance with laws and regulations, and regularly visits new and existing construction sites for this purpose. If it turns out that one of the parties involved does not comply with the laws and regulations, there is a risk that each link in the chain - under certain circumstances, this can also include the client - may be liable or co-liable for all subsequent links. Examples include joint and several liability for underpaid wages or unpaid payroll taxes, and administrative liability for the payment of administrative fines under the Foreign Nationals (Employment) and Accidents at Work Act (Wet arbeid vreemdelingen en arbeidsongevallen).

The Masterclass will be presented by Johan Vrolijk, tax and social security expert, Johan Zwemmer, employment law expert, and Christien Saris, compliance, supervision and enforcement expert.  The Masterclass will feature analysis of the following questions:

  • What are the key points of attention from an employment, administrative and tax law perspective?
  • Can a client be held liable for noncompliance with laws and regulations by contractors or subcontractors?
  • Can penalties and sanctions be laid down in a contract?
  • How can the risk of being held liable be limited as much as possible?

To register or for more information please contact us via: StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information:

Date: 11 June 2019, 14:30 – 17:15

Location: Beethovenplein 10, Amsterdam

Team

Related news

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

12.10.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Platformarbeid en privaatrecht

Short Reads - Jaap van Slooten schreef mee aan het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’, waarin hij samen met Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg University) in het hoofdstuk ‘Platformarbeid en privaatrecht’ ingaat op de vraag in hoeverre privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden aan werkenden en afnemers van een platform.

Read more