Articles

Do sale and lease back transactions require a VAT adjustment? Towards a pragmatic look through approach.

Intertax - Case law note: Do sale and lease back transactions require

Do sale and lease back transactions require a VAT adjustment? Towards a pragmatic look through approach.

24.07.2019 BE law

Sale and lease back (SLB) transactions of buildings may have adverse VAT consequences as they may trigger an adjustment of the input VAT deduction in relation to the construction or acquisition of the building.

In the Mydibel case the Court of Justice of the EU has now ruled that under certain circumstances such a VAT adjustment is not required. This offers new opportunities to enter into SLB transactions, but it also raises questions as to the impact of this decision on similar cases and SLB arrangements with different characteristics. In this case law note, the authors analyse the consequences and boundaries of this new decision.

Click here to read the article.

This article was co-written by Wim Panis and Charlène A. Herbain.

Reprinted from Intertax, Volume no. 47, issue 8 & 9, 784 - 788, with permission of Kluwer Law International.

Related news

30.08.2022 NL law
Lokaal maatwerk ingesnoerd

Articles - Het rijk herpakt de regie op de ruimtelijke ordening, en gemeenten worden daardoor vaker beperkt in hun vrijheden om eigen regels voor de fysieke leefomgeving te stellen. Zo wordt lokaal maatwerk ondergeschikt aan de centrale regie op de woningbouw en energietransitie.

Read more

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more