Articles

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend werkgeverschap

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend werkgeverschap

07.02.2019 NL law

In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gaat Johan Zwemmer in op de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer mee overgaat met de onderneming van de opdrachtgever.

De kantonrechter overweegt in deze uitspraak dat er ten tijde van de gestelde overgang geen arbeidsovereenkomst bestond tussen de werknemer en de Gemeente. De werknemer was in dienst van de Stichting. De vraag is of hier sprake is van een situatie als bedoeld in het Albron-arrest, waarbij een werknemer door zijn contractuele werkgever permanent is tewerkgesteld bij de overdragende onderneming. De kantonrechter acht dit niet het geval. De werknemer is door de Stichting gedetacheerd bij de Gemeente, maar er is geen sprake geweest van een overgang van onderneming van de Stichting naar de Gemeente. De werknemer heeft gedurende het grootste deel van zijn dienstbetrekking met de Stichting ook andere werkzaamheden verricht dan voor de Gemeente. Dit is een kenmerkend verschil met de situatie die zich voordeed in het Albron-arrest en die zich ook voordoet bij payrollconstructies.

Volgens Johan Zwemmer is het in situaties als deze bij de beantwoording van de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer mee overgaat met de onderneming van de opdrachtgever niet zozeer de duur van de tewerkstelling bij die opdrachtgever relevant, maar moet vooral worden gekeken naar de werkzaamheden waarvoor de werknemer op basis van zijn kwalificaties werd aangenomen en of de werknemer op basis van de door partijen gemaakte afspraken uitsluitend werkzaam zou zijn bij een bepaalde onderneming. Ook wanneer de feiten minder zwart-wit liggen dan die in de onderhavige uitspraak moet een keuze worden gemaakt in welke onderneming de werknemer werkzaam is voor de toepassing van artikel 7:663 BW – die van de werkgever (de “contractuele werkgever”) óf die van de opdrachtgever van de werkgever (de “niet-contractuele werkgever”). Zijns inziens kan een werknemer voor de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG niet tegelijkertijd werkzaam zijn in zowel de onderneming van de contractuele als in die van de niet-contractuele werkgever.

Related news

10.04.2019 NL law
Gevolgen van de Wnra: schorsing voortaan met behoud van loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen

Short Reads - Vanaf het moment dat ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, worden ook de civielrechtelijke bepalingen ten aanzien van deze overeenkomst van toepassing. Het gevolg is dat de overheidswerkgever en zijn werknemers te maken krijgen met fenomenen die zich in het ambtenarenrecht niet voordoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van schorsing zonder behoud van loon, de termijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op (ten onrechte niet betaald) loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen.

Read more

02.04.2019 NL law
Wbfo: toezicht, rechtsbescherming en aandachtspunten bij retentiebonussen

Articles - ​In de financiële sector gelden strikte eisen voor het toekennen van retentiebonussen indien wordt afgeweken van de hoofdregel van het 20% bonusmaximum. Financiële ondernemingen mogen in dat geval alleen een retentiebonus toekennen als aan een aantal cumulatieve vereisten wordt voldaan. In dit artikel staan Astrid Helstone en Phinney Disseldorp stil bij deze cumulatieve vereisten.

Read more

08.04.2019 NL law
Stibbe lanceert webtool over implementatie aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (EU) 2017/828 aangenomen. Hierbij zijn ook diverse Amendementen aangenomen in de eerder voorgestelde regeling rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag. Om u te informeren over de implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn in Nederland hebben wij een webtool gelanceerd over dit onderwerp.

Read more

05.04.2019 NL law
Wetsvoorstel implementatie Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (EU) 2017/828 aangenomen. Hierbij zijn ook diverse Amendementen aangenomen in de eerder voorgestelde regeling rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag.

Read more

26.03.2019 NL law
De Wnra: ambtenaren en de binding aan nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten

Short Reads - De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Voor de groep ambtenaren die vanaf 1 januari 2020 werkzaam zal zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, brengt dit diverse veranderingen met zich. Eén van deze veranderingen is dat de arbeidsvoorwaarden van deze groep ambtenaren vanaf 1 januari 2020 bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen worden geregeld.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring