Articles

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend werkgeverschap

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend werkgeverschap

07.02.2019 NL law

In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gaat Johan Zwemmer in op de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer mee overgaat met de onderneming van de opdrachtgever.

De kantonrechter overweegt in deze uitspraak dat er ten tijde van de gestelde overgang geen arbeidsovereenkomst bestond tussen de werknemer en de Gemeente. De werknemer was in dienst van de Stichting. De vraag is of hier sprake is van een situatie als bedoeld in het Albron-arrest, waarbij een werknemer door zijn contractuele werkgever permanent is tewerkgesteld bij de overdragende onderneming. De kantonrechter acht dit niet het geval. De werknemer is door de Stichting gedetacheerd bij de Gemeente, maar er is geen sprake geweest van een overgang van onderneming van de Stichting naar de Gemeente. De werknemer heeft gedurende het grootste deel van zijn dienstbetrekking met de Stichting ook andere werkzaamheden verricht dan voor de Gemeente. Dit is een kenmerkend verschil met de situatie die zich voordeed in het Albron-arrest en die zich ook voordoet bij payrollconstructies.

Volgens Johan Zwemmer is het in situaties als deze bij de beantwoording van de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer mee overgaat met de onderneming van de opdrachtgever niet zozeer de duur van de tewerkstelling bij die opdrachtgever relevant, maar moet vooral worden gekeken naar de werkzaamheden waarvoor de werknemer op basis van zijn kwalificaties werd aangenomen en of de werknemer op basis van de door partijen gemaakte afspraken uitsluitend werkzaam zou zijn bij een bepaalde onderneming. Ook wanneer de feiten minder zwart-wit liggen dan die in de onderhavige uitspraak moet een keuze worden gemaakt in welke onderneming de werknemer werkzaam is voor de toepassing van artikel 7:663 BW – die van de werkgever (de “contractuele werkgever”) óf die van de opdrachtgever van de werkgever (de “niet-contractuele werkgever”). Zijns inziens kan een werknemer voor de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG niet tegelijkertijd werkzaam zijn in zowel de onderneming van de contractuele als in die van de niet-contractuele werkgever.

Related news

02.07.2019 NL law
Debate night: HR Analytics: opportunity or threat?

Seminar - On 2 July 2019, Stibbe's Digital Economy Group will host a debate night in Amsterdam on the hot topic of HR analytics. During Stibbe's debate night, speakers from the world of business, politics, science and law will exchange views on HR analytics, how they can be used in practice, and their development in the context of employment and privacy law.

Read more

06.06.2019 NL law
Masterclass: Alcohol and drug testing in the workplace

Masterclass - Stibbe will host a masterclass entitled 'Alcohol and drug testing in the workplace' on 6 June in Amsterdam. During this masterclass, employment law expert Johan Zwemmer and privacy experts Frederiek Fernhout and Judica Krikke will discuss the Dutch Data Protection Authority's general prohibition of these tests and discuss whether and how employers should implement.

Read more

06.06.2019 NL law
Masterclass: Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

Masterclass - Stibbe in Amsterdam organiseert op 6 juni de masterclass 'Alcohol- & drugstesten op de werkvloer'. Tijdens deze masterclass bespreken arbeidsrechtexpert Johan Zwemmer en privacydeskundigen Frederiek Fernhout en Judica Krikke het algemene verbod van de Autoriteit Persoonsgegevens op deze testen voor werkgevers en leggen zij onder meer uit hoe hiermee moet worden omgegaan.

Read more

29.05.2019 NL law
Debatavond: HR Analytics: kans of bedreiging?

Seminar - Stibbe's Digital Economy Group organiseert op 2 juli 2019 een debatavond in Amsterdam over 'HR analytics'. Tijdens deze debatavond gaan sprekers uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap en recht met elkaar in debat over dit actuele onderwerp en o.a. welke arbeids- en privacyrechtelijke aspecten spelen een rol bij het gebruik van AI en HR Analytics. 

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring