Articles

Climate change litigation: Dutch Supreme Court upholds Urgenda decision

Climate change litigation: Dutch Supreme Court upholds Urgenda decisio

Climate change litigation: Dutch Supreme Court upholds Urgenda decision

24.12.2019 EU law

On Friday 21 December 2019, the Dutch Supreme Court dismissed the appeal of the Dutch government in the Urgenda-case, hence upholding the order of the Court of Appeal of The Hague. The The Hague Court of Appeal ordered the Dutch State in 2018 (confirming the 2015 decision of the The Hague Court of first instance) to reduce Dutch greenhouse gas emissions by 25% compared to 1990, by the end of 2020. As other climate cases, such as the Belgian one, are in their final stages of proceedings, this decision sets an important precedent.

Recap

As we informed you earlier this year, climate change litigation covers a wide range of possible cases, and is happening worldwide. The Dutch Urgenda case is the most prominent example of successful climate change litigation so far. In 2015, the The Hague Court of first instance ordered the Dutch State in 2015 to reduce Dutch greenhouse gas emissions by 25% compared to 1990, by the end of 2020. This order was confirmed in appeal by the Court of Appeal of The Hague. On Friday 20 December 2019, the Dutch Supreme Court rejected the Dutch State’s cassation appeal against this decision.

This blog provides you with a short summary of the decision of the Dutch Supreme Court, and the possible effects on other climate change cases that are currently pending.

Decision of the Dutch Supreme Court

Context

The Dutch government appealed the decision of the The Hague Court of Appeal on nine grounds. The first two grounds concerned the interpretation by the Court of Appeal of Articles 2 and 8 of the European Convention on Human Rights, while the third ground was based on the argument that the Urgenda case should not have been admissible in the first place. Grounds four to eight addressed the climate goal of reducing greenhouse gases by (at least) 25% by the end of 2020. The last ground was based on, inter alia, the separation of powers ('trias politica'): it would not be up to judges to interfere in the political debate on the reduction of greenhouse gas emissions.

After the Advocate General and the Prosecutor General advised to confirm the decision of the The Hague Court of Appeal, the Supreme Court ultimately decided on the issue on Friday 20 December 2019, and dismissed the cassation appeal of the Dutch government. State parties to the European Convention on Human Rights, such as The Netherlands, have a legal duty to protect the life and well-being of its citizens and must therefore take measures against the dangerous effects of climate change. According to the Supreme Court, these obligations are laid down in Articles 2 and 8 ECHR. As indicated by the Supreme Court, there is a large degree of consensus in the scientific and international community on the urgent need for developed countries to reduce greenhouse gas emissions by at least 25% by the end of 2020. The Dutch State did not explain why a lower reduction would be justified and could still lead, on time, to the final target accepted by the Dutch State.

The Dutch State has argued that it is up to politicians to decide on the reduction of greenhouse gas emissions. According to the Supreme Court, however, the Dutch Constitution requires the Dutch courts to apply the provisions of the ECHR. This role of the courts to offer legal protection is an essential element of a democracy under the rule of law. The courts are responsible for guarding the limits of the law. That is what the Court of Appeal has done in this case, according to the Supreme Court. As the The Hague Court of Appeal did not impose the precise measures the Dutch Government had to take to obtain a reduction by 25% of greenhouse gas emissions, it did not violate the principle of the separation of powers ("Politiek domein").Therefore, the Supreme Court ruled that the Court of Appeal was allowed and could decide that the Dutch State is obliged to achieve the 25% reduction by the end of 2020, on account of the risk of dangerous climate change that could also have a serious impact on the rights to life and well-being of residents of the Netherlands.

A precedent for all climate change litigation?

The Urgenda case will probably set an important precedent for similar cases - i.e. cases wherein human rights are invoked to demand more ambitious climate change policy - that are currently pending in Germany, Ireland, France and Belgium, among other countries.

Climate change litigation, however, exists in many shapes and forms. More specifically, there is a trend towards suing polluting companies such as RWE, Total, and the like.

As discussed in our last blog, there exist quite a few hurdles claimants must meet before any of these cases can result in a conviction, including awarding damages for victims of specific harm or loss, related to climate change. The judgment of the Dutch Supreme Court nonetheless demonstrates that authorities can be held to account in case of failure to take appropriate actions in light of the climate goals.

Conclusion

The Urgenda case sets an important precedent for comparable climate change cases, unequivocally confirming that human rights can be invoked to demand more ambitious climate change policy from States.

We will keep you updated on any new developments in the field of climate change litigation.

Team

Related news

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more