Conference

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

12.10.2018 NL law

Stibbe partners are attending the IBA's annual conference in Rome.
 

The annual conference of the International Bar Association (IBA) is currently taking place in Rome. There are 19 partners from Stibbe attending the event. Several of them have speaking slots on a wide range of legal topics and will take part in various panel discussions:

  • Heleen Kersten is a speaker on 'Corporate governance hot topics' presented by the Corporate Governance Subcommittee, the Corporate and M&A Law Committee and the Current Legal Developments Subcommittee
  • Wim Panis is a speaker in a roundtable discussion of global trends presented by the Taxes Committee
  • Erik Valgaeren is the chair in a session on 'Government access to IT Systems' presented by the Technology Law Committee
  • Rony Vermeersch is a speaker in a session on 'Project completion/handover issues: when final closeout is not final' presented by the International Construction Projects Committee
  • Rein Wesseling is a speaker in a session on 'Cartels: international cartels - cooperation across borders' presented by the Antitrust Section
  • Hans Witteveen is the co-chair in a session on 'Current legal developments in private equity' presented by the Corporate and M&A Law Committee and the Private Equity Subcommittee

Also participating are: Jan Bogaert, Claire-Marie Darnand, Wouter Ghijsels, Astrid Helstone,Jeroen Kortmann, Derk Lemstra, Michael Molenaars, Jan Peeters, Pieter Schütte, Rein van Helden & Jaap WIlleumier.

Team

Related news

13.01.2022 NL law
Overbruggingsregeling windturbinenormen na uitspraak windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Short Reads - In een Kamerbrief van 17 december 2021 bespreekt de toenmalige staatssecretaris van I&W het 'Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele'. Dat programma, waarbij ministeries en decentrale overheden betrokken zijn, moet bevoegde gezagen ondersteunen bij hun besluitvorming over windturbines en voorziet onder meer in een overbruggingsregeling voor vergunde en bestaande windparken. De belangrijkste punten uit die Kamerbrief en enkele andere relevante gevolgen die de uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding tot nu toe heeft gehad, bespreken wij in dit blog.

Read more

07.01.2022 NL law
FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - In het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond. In dit blogbericht bespreken wij in FAQ-vorm het arrest en gaan wij in op de praktische betekenis van dit arrest voor de praktijk.

Read more

03.01.2022 NL law
Supreme Court clarifies rent reductions for catering and retail businesses during corona period

Short Reads - On 24 December 2021, the Supreme Court ruled on the preliminary questions of the District Court of Limburg. In these preliminary ruling proceedings, the key question was – in brief – whether tenants of business premises as referred to in Section 7:290 of the Dutch Civil Code (such as hotels, restaurants, cafes and shops) are entitled to a rent reduction as a result of government measures in connection with the corona pandemic and, if so, how that rent reduction should be calculated.  

Read more

03.01.2022 NL law
Hoge Raad schept duidelijkheid over huurkortingen in coronatijd voor horeca en winkeliers

Short Reads - Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg. In deze prejudiciële procedure stond – kort gezegd – de vraag centraal of huurders van 290-bedrijfsruimten (zoals bijvoorbeeld hotels, restaurants, cafés en winkels) als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs, en zo ja hoe die vermindering moet worden berekend. 

Read more