Conference

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

12.10.2018 NL law

Stibbe partners are attending the IBA's annual conference in Rome.
 

The annual conference of the International Bar Association (IBA) is currently taking place in Rome. There are 19 partners from Stibbe attending the event. Several of them have speaking slots on a wide range of legal topics and will take part in various panel discussions:

  • Heleen Kersten is a speaker on 'Corporate governance hot topics' presented by the Corporate Governance Subcommittee, the Corporate and M&A Law Committee and the Current Legal Developments Subcommittee
  • Wim Panis is a speaker in a roundtable discussion of global trends presented by the Taxes Committee
  • Erik Valgaeren is the chair in a session on 'Government access to IT Systems' presented by the Technology Law Committee
  • Rony Vermeersch is a speaker in a session on 'Project completion/handover issues: when final closeout is not final' presented by the International Construction Projects Committee
  • Rein Wesseling is a speaker in a session on 'Cartels: international cartels - cooperation across borders' presented by the Antitrust Section
  • Hans Witteveen is the co-chair in a session on 'Current legal developments in private equity' presented by the Corporate and M&A Law Committee and the Private Equity Subcommittee

Also participating are: Jan Bogaert, Claire-Marie Darnand, Wouter Ghijsels, Astrid Helstone,Jeroen Kortmann, Derk Lemstra, Michael Molenaars, Jan Peeters, Pieter Schütte, Rein van Helden & Jaap WIlleumier.

Team

Related news

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

27.07.2020 NL law
Outsourcing laws and Regulation in the Netherlands – 2020

Articles - Are there any additional legal or regulatory requirements for outsourcing transactions undertaken by government or public sector bodies? What formalities are required to transfer, lease or license assets on an outsourcing transaction? Or, What are the most material legal or regulatory requirements and issues concerning data security and data protection that may arise on an outsourcing transaction?

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more