Articles

Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst

Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrech

Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst

31.10.2018 NL law

Zodra sprake is van een situatie waarin de werkgever met een derde contracteert en dit een overeenkomst betreft die ook betrekking heeft op de werknemer, kan sprake zijn van afspraken die kwalificeren als een derdenbeding jegens de werknemer. Gevolg is dat de werknemer, na aanvaarding van dit derdenbeding, partij wordt bij die overeenkomst en een zelfstandig vorderingsrecht heeft op de derde. Andersom kan het ook zijn dat de derde zich beroept op een derdenbeding in een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

In deze bijdrage van Johan Zwemmer en Teun Huijg staan twee situaties centraal – één in het arbeidsrecht en één in het pensioenrecht – waarin de werknemer er belang bij heeft een ander dan de werkgever direct aan te spreken op door die ander met de werkgever gemaakte afspraken. De eerste situatie betreft die waarin de werknemer arbeid verricht voor een ander ter uitvoering van een (opdracht)overeenkomst van de werkgever met die ander en zoomt in op de vraag of de werknemer die permanent en exclusief arbeid verricht voor één opdrachtgever van de werkgever (zoals bij payrolling) op grond van een derdenbeding in de (opdracht)overeenkomst (weder)tewerkstelling kan vorderen bij die opdrachtgever. De tweede situatie ziet op de vraag of een uitvoeringsovereenkomst van de werkgever met een pensioenuitvoerder een derdenbeding bevat op grond waarvan een werknemer, (of ex-werknemer) pensioen kan vorderen van de pensioenuitvoerder.

  • Klik hier voor dit artikel in Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018, nr. 3, p. 96-103.

 

Related news

21.03.2019 EU law
Our TMT team examines the interaction between GDPR and other key legal domains during a seminar 'GDPR 360°'

Seminar - Erik Valgaeren, Partner TMT, and his team organize a seminar which focuses on the interaction between GDPR and litigation, corporate law, administrative law and employment law.

Read more

29.01.2019 NL law
Wet bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2019 is de Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders in werking getreden. Grote ondernemingen moeten op grond van deze wetswijziging jaarlijks een gesprek organiseren met de ondernemingsraad over onder meer de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming.

Read more

15.01.2019 NL law
De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen: wel of geen voorrangsregel in de betekenis van artikel 9 Rome I?

Articles - In deze bijdrage staat een actueel en belangrijk pensioenvraagstuk centraal. Dit vraagstuk ligt op het snijvlak tussen pensioen en internationaal privaatrecht. Het gaat om een nadere verkenning van de vraag of de verplichtstelling van de Wet Bpf kwalificeert als een regel van bijzonder dwingend recht als bedoeld in artikel 9 van Rome I.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring