Articles

Additional delay for new Companies Code?

Additional delay for new Companies Code?

Additional delay for new Companies Code?

05.10.2018 BE law

The Council of State has taken a second look at the draft law and recently issued, for the second time, a rather bleak opinion about the overall quality of the draft law regarding Belgium’s new Companies Code.

The draft law regarding Belgium’s new Companies Code may have hit a new roadblock on its way to parliamentary approval.

At the request of Parliament, the Council of State has taken a second look at the draft law and recently issued, for the second time, a rather bleak opinion about the overall quality of the legislative proposal. In particular, in its opinion of 13 September 2018 (published on 26 September 2018), the Council points to a series of inconsistencies, incoherencies, inaccuracies and oversights, leading it to conclude that the entire draft law should be subject to a thorough reassessment.

However, the parliamentary machine mulls on unabated; the draft law was discussed in Committee on Monday 1 October and seems still to be headed for a vote before the end of the month.

However, moving ahead without taking into consideration the remarks of the Council of State is not without risk, in particular when it comes to its substantive criticism on to some of the more contested parts of the draft law, such as the cap on directors’ liability or the possibility to issue shares with multiple voting rights, both of which could, according to the Council of State, not pass the constitution’s non-discrimination test. To be continued.

Related news

18.07.2019 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel

Articles - Decennialang zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over – met name – de financiële prestaties van de verslaggevende entiteit. De afgelopen jaren is echter de aandacht voor en het belang van verslaggeving over – ook – de niet-financiële aspecten van ondernemen fors toegenomen. Tegelijkertijd ontbreekt het tot op heden aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving.

Read more

03.07.2019 NL law
Bezoldigingsbeleid en bezoldigingsverslag onder het Wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn, samen met enkele Amendementen rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag, aangenomen. Er bleken enkele onduidelijkheden te zijn in de praktische uitwerking van enkele Amendementen. Na vragen door de Eerste Kamercommissie heeft de minister daarop geantwoord in de op 27 juni 2019 verschenen Memorie van antwoord. In dit bericht behandelen wij de Amendementen, de gerezen onduidelijkheden daarbij en de antwoorden van de minister.

Read more

01.07.2019 NL law
Dutch government publishes plans to combat money laundering

Short Reads - The Dutch Minister of Finance and Minister for Justice and Security published a joint letter today (1 July 2019) that they sent to the Dutch Parliament containing plans to combat money laundering (click here to read the letter in full, in Dutch). These new plans follow recent scrutiny in the Netherlands and Europe relating to money laundering. Some of the plans are far reaching, and will lead to practical implications for our clients if these plans are transposed into Dutch law.

Read more

28.06.2019 NL law
Een advocaat in de cc – is daar iets mis mee?

Articles - Advocaten en notarissen worden in de praktijk veelvuldig ook via de cc geïnvolveerd in e-mail-correspondentie van cliënten. Dat is riskant, omdat er tegenwoordig opsporingsambtenaren en officieren van justitie bestaan die de opvatting huldigen dat wie in de cc van een e-mail staat, niet kan gelden als een geadresseerde van die e-mail.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring