Special event

Symposium: 'Looking back, looking forward' - Inaugural speech Steven Hijink: ‘Trust and Transparency’

Symposium: 'Looking back, looking forward' - Inaugural speech Steven Hijink: ‘Trust and Transparency’

Symposium: 'Looking back, looking forward' - Inaugural speech Steven Hijink: ‘Trust and Transparency’

09.11.2018 NL law

On 9 November, before Steven Hijink's inaugural speech at Radboud University, the Business and Law Research Center (OO&R - Onderzoekcentrum Onderneming & Recht) will host a symposium about role of information in decision making in corporate law.

Symposium

Information in decision making in corporate law

Information plays an essential role in decision making in corporate law, such as decisions about rewarding or replacing directors, assessing whether an organisation's continuity is assured and in the pricing of shares of listed companies. During the symposium 'Looking back, looking forward'  - held to mark the occasion of Steven Hijink's inauguration - several speakers will discuss this subject from a variety of perspectives.

Programme

12:30    Introductory remarks  - Steven Hijink, professor in financial reporting law and lawyer at Stibbe

12:40    The role of information in light of making distributions by healthcare companies – Maarten Hijink, Dutch Second Chamber

13:00    Receiving and providing information by supervisory directors – Helene Vletter van Dort, professor Erasmus University Rotterdam, supervisory board member at Intertrust and NN Group

13:20    Discussion

13:40    Pause  

13:50    Continuity of organisations, financial sustainability and the role of the auditor – Arjan Brouwer, professor Vrije Universiteit Amsterdam and auditor at PwC

14:10    Regulation of forward looking statements – Pieter Schütte, lawyer at Stibbe

14:30    Discussion

15:00    Closing

For more information or to register, please go to the website of Radboud University

Inaugural Speech

After the symposium, Steven Hijink will deliver his inaugural speech as professor of financial reporting law, on the topic  'Trust and Transparency' – the complex relationship between transparency obligations and trust in corporate law.

15:45    Inaugural speech

16:30    Reception        

For more information or to register, please go to the website of Radboud University

ractical information:

Location: Elinor Ostrom building, Heyendaalseweg 141, Nijmegen (symposium) and Aula, Radboud University, Comeniuslaan 2, Nijmegen (inaugural speech)

Kindly note the event will be held in Dutch.

Related news

27.07.2022 NL law
Voortgang consultatie Corporate Governance Code

Short Reads - In februari van dit jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de "Commissie") een voorstel voor een gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") in consultatie gebracht (klik hier voor het consultatiedocument). Stibbe heeft op deze voorstellen gereageerd. In een eerdere Corporate Alert zijn wij ingegaan op de hoofdlijnen van het voorstel. Daartoe behoren de sterkere aanzet van duurzaamheid en ESG, de rol van aandeelhouders, diversiteit en inclusie, en versterkte aandacht voor gedrag en cultuur. 

Read more

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more