Short Reads

New EU-opinion on access to data retained by telephone operators for the purpose of criminal investigation.

New EU-opinion on access to data retained by telephone operators for

New EU-opinion on access to data retained by telephone operators for the purpose of criminal investigation.

24.05.2018 EU law

Granting access to basic electronic communications metadata does not entail a sufficiently serious interference with fundamental rights to be limited to criminal cases concerning serious offences.(C-207/16_ AG EU_)

 

On 3 May 2018, Advocate General Saugmandsgaard ØE issued an opinion in the case C‑207/16, Ministerio Fiscal, concerning the access to data retained by the telephone operators for the purposes of a criminal investigation.

According to this opinion: “(…) a measure allowing the competent national authorities to have access, for purposes associated with combating criminal offences, to the identification data of users of telephone numbers activated from a specific mobile telephone during a limited period (…) entails an interference with the fundamental rights (…)  which does not attain a sufficient level of seriousness for such access to be confined to cases in which the offence concerned is of a serious nature”.

It remains to be seen whether the Court of Justice will follow this opinion.

Please click here to read this opinion: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424296

 

 

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.03.2021 BE law
Webinar: Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.

Read more

18.05.2021 NL law
Kroniek: De bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

Articles - Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans en Fatma Çapkurt (Universiteit Leiden) schreven samen de eerste editie van de nieuwe jaarlijkse NTB kroniek: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG. Hierin bespreken zij onder meer de meest relevante (bestuursrechtelijke) jurisprudentie van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG.

Read more